วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สยามเมืองยิ้มสุดแดนสวรรค์ ต่างชาติหอบเงินเข้าไทยทะลัก

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค.-พ.ค.58) ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 12,448,641 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.72% ก่อให้เกิดรายได้ 592,923.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 25.13% ขณะที่มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในเดือน มิ.ย.58 เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ ซึ่งมีผลทำให้นักท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง และจะขยายตัวถึง 45-50% จึงมั่นใจได้ว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามเป้าที่ตั้งไว้ 2.2 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1.4 ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 800,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาพรวมตลอด 5 เดือน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 3,273,695 คน รองมาคือ มาเลเซีย 1,397,241 คน ญี่ปุ่น 575,186 คน เกาหลี 546,520 คน และลาว 459,225 คน ตามลำดับ สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ไทยมากที่สุด 156,839.54 ล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายต่อทริปสูงที่สุดคือ นักท่องเที่ยวจากอิสราเอล ใช้จ่ายเฉลี่ย 84,995 บาท/คน/ทริป.

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 58... 13 มิ.ย. 2558 03:41 13 มิ.ย. 2558 03:42 ไทยรัฐ