วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กตู่' สั่งเฝ้าระวังโรคเมอร์ส เร่งปฏิรูปการศึกษาไทย

'บิ๊กตู่' สั่งเฝ้าระวังโรคเมอร์ส เร่งปฏิรูปการศึกษาไทย

  • Share:

นายกรัฐมนตรี ยัน รัฐบาลเดินตามโรดแม็ป มุ่งสู่ระยะที่ 3 ส่งต่อรัฐบาลใหม่ เร่งปฏิรูปการศึกษาไทย สั่งเฝ้าระวังโรคเมอร์ส ลุยฟื้นฟูป่าไม้แก้แล้ง-ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชี้ ประเทศต้องการผู้นำในทุกระดับเพื่อพัฒนาในทุกด้าน...

เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 12 มิ.ย. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนเห็นอะไรที่อาจจะเข้าข่ายการใช้แรงงานเด็ก ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม ตามโรงงาน ตามสถานประกอบการต่างๆ นั้น ก็ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ขอให้แจ้งหน่วยงานรัฐด้วย สำหรับปีนี้นั้น องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์พัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษา ซึ่งตรงกับนโยบายที่รัฐบาลนี้ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ เรามองเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลให้ความสำคัญและความเร่งด่วนกับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้กำกับดูแล โดยงานของ สพฐ. นั้น จะมีผลโดยตรงต่อนักเรียนทั้งประเทศหลายล้านคน มีผลต่ออนาคตของชาติ เพราะฉะนั้น ตนได้กำชับให้รีบดำเนินการเพื่อจะให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในขั้นตอนต่อไปทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ต้นเดือนที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มีการหารือถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2558-2563 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้านหลัก คือ ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และด้านปฏิรูประบบการบริหารจัดการ โดยยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการไปจนถึงเดือนมีนาคม 2559 นั้น ได้แก่ 1. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนแจกลูกสะกดคำ ก็ลองดูโบราณก็เคยสอนกันมาแล้ว วันนี้การสอนก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ช่วยเหลือครู ช่วยเหลือเด็ก ก็ต้องไปดูว่าวิธีการที่สอนมาใช้ได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ก็ย้อนกลับแบบเดิมได้หรือไม่ ก็ต้องไปพิจารณากันดูให้ดี บางครั้งการเริ่มของใหม่ โดยของเก่าก็คือไม่ได้ดีกว่าเก่า ตนว่าของเก่าดีกว่า ไปลองพิจารณาดูแล้วกัน อาจจะดีกว่า วันนี้ตนก็เชื่อมั่นในบุคลากรทางการศึกษา ในเมื่อคิดว่าดีก็ทำ และเรื่องของการจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

"2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการจัดสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส และการจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 3. การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น จัดระบบเทียบระดับ จัดทำความร่วมมือกับประเทศอังกฤษและบริติช เคานซิลเพื่อเป็นการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ 4. การผลิตและพัฒนาครู จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 5. ยกระดับการศึกษาทางไกล และ 6. การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ตนอยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนา คงไม่ใช่เน้นแต่เรื่องความฉลาดทางเชาว์ปัญญา แต่ต้องเน้นถึงเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ด้วย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

สำหรับคุณพ่อของ น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา หรือ น้องปราง ที่ออกมาให้ข้อคิดว่า “หากลูกได้เรียนในสิ่งที่รัก จะยากดีมีจนก็คงมีความสุข และความภูมิใจ และความสำเร็จจะตามมาเอง อันนี้เป็นข้อเท็จจริง ก็อยากให้ทุกคนได้ทำตามนี้ ซึ่งลูกเรียนนิเทศฯ ก็สามารถจะทำสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คนทั่วไป ปรับทัศนคติ หรือค่านิยมไปในทางที่ถูกต้องได้เช่นกัน ลูกสาวก็บอกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้น ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์อะไรอย่างเดียว อาชีพอื่นก็ทำได้ เพียงแต่ไม่เลือกสอบเข้าแพทย์ ก็เท่ากับไม่ไปแย่งที่นั่งคนอื่นที่อยากเรียนแพทย์ ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้ “โครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร” โดยจะเริ่มการคัดเลือกผู้แทนกลุ่ม องค์กรเกษตรกร จำนวน 45 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 900 คน จากทั่วประเทศ ในสาขาต่างๆ อาทิ ทำนา ทำไร่ อ้อย มันสำปะหลัง ทำสวน ไม้ผล ยางพารา ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก หรืออื่นๆ เกษตรกรรุ่นใหม่ แม่บ้านเกษตรกร เยาวชน ยุวชนการเกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อจะไปดูงานต่างประเทศ เกี่ยวกับสาขาของตน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ไต้หวัน และมาเลเซีย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 6 แห่ง 5+1 วันนี้ก็เดินหน้ามากที่ผ่านมาไม่มีการเริ่มต้นที่ดีพอ เราใช้เวลาประมาณ 1 ปี ทำเรื่องแผนงานการ “เครือข่าย” Connectivity ถนนหนทางด่าน ศุลกากร เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาต้องเห็นใจเวลามีเพียงแค่นี้เข้ามา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว เรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆ อีกครึ่งหนึ่ง อีก 6 เดือนจริงๆ ก็ใช้ในเรื่องของการเป็นรัฐบาลในการเริ่มต้น ในการทำแผนอะไรต่างๆ แล้วก็จัดสรรงบประมาณคือหลายจังหวัดก็บอกว่ามีโอกาส มีศักยภาพมาก เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเร่งอนุมัติงบประมาณมา จังหวัดนี้ต้องการ 3,000 ล้าน จังหวัดนี้ต้องการ 5,000 ล้าน ขอให้รัฐบาลอนุมัติ ตนพร้อมอนุมัติแต่มีเงินให้ผมอนุมัติ

"ประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด เรื่องทวงคืนผืนป่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบุกรุกผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวน ป่าต้นน้ำ เป็นปัญหาสำคัญถูกละเลยกันมานาน วันนี้ถูกทำลายกันไปเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาก็มีรายงานกันมาตลอดก็แก้ปัญหาไม่ได้สักครั้ง วันนี้เอาปัญหาทั้งระบบมาแก้ไขแต่ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะปลูกทดแทน ในการที่จะปรับพื้นที่การเกษตรในการโซนนิ่งแล้วแต่เป็นปัญหาที่หมักหมก ยาวนานทับซ้อนหลายเรื่องต้องแก้ให้ได้ ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือความแห้งแล้ง หลายคนบ่นมาว่าการบริหารจัดการน้ำไม่เกิด ไปดูเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาเกิดอะไรไปแล้วบ้างในปี 2557 ก็ทำไปเป็นจำนวนมากเป็นหลายพันโครงการแต่ไม่ใหญ่โตเหมือนที่ผ่านมาจะกระจายไปทั่วพื้นที่ แต่ตรงไหนมีน้ำก็ทำได้มาก ทำทันที ตรงไหนยังไม่มีน้ำฝนไม่ตกมาปีแล้ว ไม่ตกปีนี้ ก็ไม่ตกอีกจะทำอย่างไร ไปขุดไว้ก็เสียเปล่าก็ต้องไปปรับพื้นที่ให้ตรงกับตรงนั้น ตรงไหนที่ไม่มีน้ำ น้ำต้นทุนไม่มีก็ต้องหาวิธีการอื่นให้คนอยู่ได้ น้ำอุปโภคบริโภค การเพาะปลูกพืชอื่นๆ มาทดแทน วันนี้ฝนตกไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์น้อยกว่าเดิมมาก มีน้ำใช้ได้ประมาณสัก 9% อยู่ตอนนี้ ก็คาดหวังว่าต่อไปจะดีขึ้น ส่วนใหญ่ไปตกนอกพื้นที่การเกษตร ตกกรุงเทพฯ อีกมากเลยน้ำท่วมอีก เพราะฉะนั้น ในเรื่องของสาเหตุการบุกรุกผืนป่านั้น เกิดจากนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชที่ผ่านมาในทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้มีเกษตรกรจริงๆ ผู้ยากจนจริงๆ ก็มีนายทุนบางส่วนด้วยบุกรุกผืนป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกยางพารากว่า 5.5 ล้านไร่" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ผลผลิตยางพาราก็มากมายล้นตลาดด้วย พอตลาดโลกเขารับซื้อน้อยลงที่ปลูกตรงนี้ก็เกินถึงแม้ราคาจะต่ำอยู่ แล้ว ยิ่งมีมากยิ่งต่ำมากกว่าเขาอีก เพราะต้นทุนเราสูง ต้นทุนการปลูก ต้นทุนการกรีด เพราะเป็นกิจการขนาดใหญ่ทั้งสิ้น แล้วคนจนอยู่ในระบบนี้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราต้องมีการควบคุม สร้างความสมดุลในเรื่อง Demand Supply ให้ได้ รัฐบาลต้องเสียเงินในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรที่เดือดร้อน นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางการปกครอง และเน้นการทวงผืนป่าคืนจากนายทุนมาเป็นของรัฐ และตั้งใจว่าจะทำให้ได้เบื้องต้น 1.5 ล้านไร่ ภายใน 2 ปีที่เราอยู่ จากนั้นจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำ ให้คนที่อยู่ตรงนั้นดูแล จะทำอย่างไรก็หนักใจอยู่เหมือนกัน เพราะมีมาก น้ำฝนก็มีปัญหา น้ำฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย จะทำอย่างไร เราจะฟื้นฟูสภาพป่าได้อย่างไร ได้แต่พูดกันมานานแล้ว ปลูกป่าต้นน้ำ ตนก็ไม่เห็นจะขึ้นเท่าไรเลย นี่จะทำอย่างไร เราจะรักษาความชื้นระบบนิเวศเราอย่างไรต่อไป ฝนจะได้ตกตามฤดูกาล เพราะว่าเราเป็นป่าฝน เราไม่มีป่า ก็ไม่มีฝน ไม่มีน้ำ ใครก็ไม่สามารถจะให้ได้ เพราะเราสร้างน้ำเองไม่ได้ นอกจากช่วยกันสร้าง ให้ป่าเป็นคนสร้าง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการปฏิรูปรูปแบบการให้บริการภาครัฐ ตามโรดแม็ปของ คสช. นั้น ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 แก้ปัญหา วางรากฐาน และการพัฒนาประเทศ สิ่งหนึ่งที่เร่งดำเนินการอยู่ คือ การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เปิดช่องทางเข้าถึงบริการของภาครัฐ สะดวก ลดขั้นตอน เริ่มจากรูปแบบง่ายๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop-service) ศูนย์ดำรงธรรม หรือสายด่วน จากนั้นก็จะขยายกรอบการดำเนินงานให้ครอบคลุม อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น เช่น การปรับปรุงกฎหมาย วันนี้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ก็ออกมาแล้ว การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ไปสู่การเป็นดิจิตอลอะคาเดมี่ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้การบริการของหน่วยงานภาครัฐบนมือถือ เช่น แอพฯ WMSC ซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ในการบริหารจัดการน้ำ ปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำต่างๆ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน พื้นที่เพาะปลูกของกรมชลประทาน หลายเรื่องตนสั่งไปแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ทุกกระทรวง สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้คือการสร้างการรับรู้โดยทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน ประชาชนไม่รับรู้ ข้าราชการไม่มีการบูรณาการ เพราะฉะนั้นต่อไปจะต้องมีการบูรณาการในระบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ ไปทำมา ข้อมูลเหล่านี้ 1 ให้ทุกกระทรวงประสานกันได้ในกลุ่มงานเดียวกัน

"ถ้าน้ำหลายกระทรวงก็มา Join ข้อมูลกันตรงนี้ ไม่ใช่แต่ละกระทรวงก็ไปทำของตนเองๆ แล้วก็ไม่ต่อกัน เริ่มจากฐานข้อมูลอันเดียวกัน ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากแอพฯ เหล่านี้ได้อย่างไร ไม่ใช่ใช้โทรศัพท์ในทางติดต่อสื่อสาร ในทางพูดคุยอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ เสียเงินมากมายในการพูดคุยที่ไม่ได้ประโยชน์ ไปเปิดดูว่าบ้านตัวเองตรงนี้มีน้ำใต้ดินไหม ตรงนี้ปลูกพืชอะไรถึงจะเหมาะสม ใช้ปุ๋ยอะไร ต้องเข้าใจการพัฒนาของรัฐบาลด้วย การบริหารราชการ ถ้าไม่เช่นนั้นเราพัฒนาไม่ทันกัน ความคิดไม่เกิด เมื่อความคิดไม่เกิดวิสัยทัศน์ก็ไม่เกิด ความร่วมมือก็ไม่เกิด วันนี้มีกองบัญชาการตำรวจนครบาลมาร่วมด้วย ร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาแอพฯ ใหม่ ชื่อ “Police I lert You” (โปลิส ไอ เลิด ยู) ไม่ใช่ I Love You ขึ้นมา เพื่อจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เสริมระบบสายด่วน 191 ให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยประชาชนผู้ประสบเหตุ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ลงทะเบียนเข้ามาใช้บริการล่วงหน้า สามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือ ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว และตำรวจสายตรวจ ที่มีอยู่ราว 5,000 นาย จาก 88 สถานีตำรวจเขตนครบาล จะได้รับสัญญาณแจ้งเหตุพร้อมกันทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน ซึ่งศูนย์วิทยุ 191 จะควบคุมและกำกับดูแลตำรวจสายตรวจในภาพรวม ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 10 นาที ด้วยการแจ้งพิกัดของ GPS ในมือถือ อาจจะทำให้สถานการณ์จากหนักเป็นเบา ลดการสูญเสีย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อยากให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพด้วย เชื้อโรคต่างๆ แพร่กระจายได้รวดเร็วในฤดูฝน อากาศชื้น เป็นสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วย และโรคระบาด ปัจจุบันก็มีเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS “เมอร์ส”) กำลังระบาดในประเทศเกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง ทั้งนี้ก็ยังไม่ปรากฏการระบาดในประเทศไทย ตนก็ได้สั่งการใน ครม. ไปแล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เหมือนกับที่เราเคยดูแลเรื่องซาร์ เรื่องไข้หวัดนก อีโบลาด้วย วันนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ทั้งในเรื่องของการป้องกัน การให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง สถานที่ที่จะต้องเข้าไปแจ้ง ไปพิสูจน์ว่าเป็น หรือไม่เป็นอะไรเหล่านี้ ก็มีโรงพยาบาล 69 แห่งที่ตนจำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยว และแรงงานที่มีความเสี่ยง กลับมาจากประเทศเหล่านั้น ได้มีการดูแลในเบื้องต้น ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยว่า โรคนี้เป็นอะไร อย่างไร ก็มีอยู่แล้ว มีอาการอย่างไรบ้าง หากต้องการแจ้งการระบาดของโรคเมอร์ส หรือสงสัยและทุกๆ โรค ท่านจะปรึกษา ได้ที่ “สายด่วน 1422”

"ขอยืนยันอีกครั้งสำหรับการปฏิรูปในขณะนี้ เราเริ่มต้นแล้วอยู่ในระยะที่ 2 ของรัฐบาล ของ คสช. เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น ในเรื่องของการปฏิรูปต่อไปก็เป็นการส่งต่อ ระยะที่ 3 การเลือกตั้งรัฐบาลก็ว่าไป ก็ทำต่อ หรือไม่ก็แล้วแต่ เพราะว่าผมก็ทำได้แค่นี้ แต่พยายามจะทำให้มากที่สุด เท่าที่เวลาผมมีอยู่ตามโรดแม็ป อย่ามาถามตนอีกเรื่องเหล่านี้ ตนเสียเวลา ต้องเอาเวลามาตอบคำถามแบบนี้มาตลอดเวลา นักข่าวก็ชอบถามเรื่องแบบนี้ แล้วก็ทำให้ตนไม่มีเวลาทำงาน แล้วก็อารมณ์หงุดหงิด แล้วบอกว่าทำไมตน หงุดหงิด ก็ถามคำถามที่มีสาระหน่อยแล้วกัน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้