วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทม.ถกแก้น้ำท่วม เร่งสางปัญหา ชาวบ้านรุกล้ำที่คลอง

กทม.ถกแก้น้ำท่วม เร่งสางปัญหา ชาวบ้านรุกล้ำที่คลอง

  • Share:

สภา กทม.- กอ.รมน.กทม.- รองปลัดกรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายจัดการผู้รุกล้ำคลองลาดพร้าว หลังจากสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และประตูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมขอให้เร่งสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองให้ชัดเจน...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 58 ที่สำนักงานเขตบางเขน พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภา กทม.และคณะกรรมการฯ ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะในคลองลาดพร้าว และคลองสอง โดยมีนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.อ.ประสิทธิชัย อิ่มอักษร รอง ผอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธา ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางเขน ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง ห้วยขวาง และเขตสายไหม ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ร่วมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วม

รองปลัดกรุงเทพฯ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 24 กม. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงจำเป็นต้องรื้อถอนอาคาร บ้านเรือนที่รุกล้ำไปในคลอง โดยสำนักการระบายน้ำได้ปักเขตแดนแนวร่องน้ำที่จะก่อสร้างแล้วมีความกว้าง 20-38 เมตร ในส่วนของสำนักงานเขตขณะนี้ได้สำรวจจำนวนบ้านเรือนที่รุกล้ำ เพื่อที่จะให้ได้จำนวนที่ชัดเจนและแน่นอน อีกทั้งได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไป

ด้านประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานคร อยากให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองให้ได้จำนวนที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเหล่านั้น อีกทั้ง ให้เร่งหาข้อสรุปถึงความกว้างของคลอง เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทนให้กับประชาชนที่รุกล้ำ ควรจัดหาไม่ห่างจากที่พักอาศัยเดิมมากนักเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งควรเร่งประสานและดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้คลองลาดพร้าวเป็นคลองนำร่องในการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคูคลองอื่นๆ โดยสภา กทม. พร้อมที่จะผลักดันในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานลุล่วงและประสบผลสำเร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากที่สุดต่อไป

สำหรับคลองลาดพร้าวอยู่ในพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง และเขตสายไหม โดยมีบ้านรุกล้ำทั้งหมดจำนวน 3,000 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากร 13,900 คน แบ่งเป็นเขต จตุจักร 1,088 หลัง หลักสี่ 724 หลัง ดอนเมือง 152 หลัง สายไหม 928 หลัง วังทองหลาง 63 หลัง บางเขน 1,250 หลัง ห้วยขวาง 792 หลัง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้