วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ กอ. เลือก'พงษ์นิวัฒน์' นั่งอัยการสูงสุด คนใหม่ มีผล 1 ต.ค. นี้

ที่ประชุมกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. มีมติเลือก 'ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร' รองอสส. เป็น อสส.คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.58 แทนคนเดิมเกษียณอายุ...

ที่ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ 12 มิ.ย. นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ประธานคณะกรรมการอัยการ เรียกประชุมคณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. จำนวน 15 คน อาทิ นายดิเรก สุนทรเกตุ อดีตรองอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งอัยการสูงสุดคนใหม่ แทนที่ นายตระกูล ตามบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการอัยการเสนอรายชื่อขึ้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักรองอัยการสูงสุด มีทั้งสิ้น 6 คน มีนายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ (เกษียณ) นายมนัส สุขสวัสดิ์ นายชาญวิทย์ เจริญพจน์ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และนายวีระพล ปานะบุตร (เกษียณ) นอกจากนี้ ยังมี นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีต อัยการสูงสุด รั้งตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด (เกษียณ) แต่ส่วนใหญ่จะเกษียณ ในวันที่ 30 ก.ย.2558 ทั้งสิ้น คงมี ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ เป็นแคนดิเดต เท่านั้น

ต่อมาที่ประชุม ก.อ. ได้มีมติ 13 ต่อ 2 เสียง ให้ ร.ต.ต.พงษ์พิพัฒน์ เป็นอัยการสูงสุด คนใหม่ โดย ก.อ. สองคน งดออกเสียง ทั้งนี้ มีรายงานว่า เหตุที่ ที่ประชุม ก.อ. มีมติ เลือก ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ โดยมี ก.อ. สองคน งดออกเสียง เพราะเหตุเพียงว่า ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ เป็นผู้ลงสมัครเป็น ก.อ. ชุดใหม่ ที่อยู่ระหว่างหาเสียง ขณะที่ผู้ที่งดออกเสียง ก็เป็นผู้สมัครเป็น ก.อ. เช่นเดียวกัน จึงไม่เหมาะสมที่จะออกเสียง สำหรับการเลือกตั้ง ก.อ. ครั้งใหม่นี้ จะมี นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ที่ปรึกษา สนง.อัยการสูงสุด ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

ประวัติ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ เกิดวันที่ 3 มี.ค.2495 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2558 นี้ เป็นต้นไป

ที่ประชุมกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. มีมติเลือก 'ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร' รองอสส. เป็น อสส.คนใหม่ มีผล 1 ต.ค.58 แทนคนเดิมเกษียณอายุ 12 มิ.ย. 2558 14:39 12 มิ.ย. 2558 15:24 ไทยรัฐ