วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทร. ส่งชุด ฉก. สำรวจสำมะโนเรือประมง พื้นที่ ศรชล.เขต 1

ทร. ส่งชุด ฉก. สำรวจสำมะโนเรือประมง พื้นที่ ศรชล.เขต 1

  • Share:

ผบ. ทัพเรือภาค 1 ปล่อยแถวชุดเฉพาะกิจ สำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ในพื้นที่ ศรชล. เขต 1 โดยจะทำการแยกประเภทเรือ ชนิด ขนาดเรือประมง เพื่อความชัดเจน เป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 58 ที่ บก.ทัพเรือภาค 1 พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยกำลังพลชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ในพื้นที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 อ่าวไทยตอนบน (ศรชล. เขต 1) โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการปฏิบัติทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมประมง ร่วมในพิธีปล่อยแถว

ปล่อยแถวชุดเฉพาะกิจ สำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ในพื้นที่ ศรชล. เขต 1

พล.ร.ท.สุชีพ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย สั่งการให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล กรมเจ้าท่า กรมประมง สำรวจข้อมูลเรือประมงทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้มีการแยกประเภท ชนิด และขนาดของเรือประมงตามพื้นที่ ที่มีการทำประมงตลอดแนวชายฝั่งทุกจังหวัดชายทะเล ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการทำนโยบายด้านการประมงของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีอำเภอชายทะเล จำนวน 45 อำเภอ และท่าเรือแพปลาจำนวน 142 ท่าเรือ ซึ่งปริมาณของเรือประมงที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบมีปริมาณค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ เข้มแข็ง ความมีมานะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่กับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างกองทัพเรือ และชาวประมงให้คงอยู่สืบไป ขอให้กำลังพลปฏิบัติงานในครั้งนี้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานนั้นบรรลุภารกิจ และเป้าหมายที่ราชการได้ตั้งเป้าหมายไว้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้