วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูบน้ำทำนา เจ้าพระยาช่วงนครสวรรค์ น้ำแห้งจนเนินทรายโผล่

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำมีน้อย หลังชาวบ้านสูบน้ำมาใช้ทำนาต่อเนื่อง ชลประทานเตือนอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในอนาคต ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาในช่วงนี้...

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 มิ.ย. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรหลายพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ยังคงเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาใช้เพื่อทำนาข้าวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง แม่น้ำปิง บริเวณสถานี P17 บ้านท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต่ำกว่าตลิ่ง 35.05 เมตร ไหลผ่านของน้ำ 107 ลูกบาตรเมตรต่อวินาที แม่น้ำน่าน สถานี N67 บ้านเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ต่ำกว่าตลิ่ง 20.63 เมตร ไหลผ่านของน้ำ 249 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานี C2 ค่ายจิระประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ต่ำกว่าตลิ่ง 20.63 เมตร ไหลผ่านของน้ำ 249 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก จนบางพื้นที่เกิดเนินทรายขึ้นหลายจุดและเป็นบริเวณกว้าง

ขณะที่ชลประทาน ได้เตือนเกษตรกรตามพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆ ที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ให้วางแผนการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าน้ำอาจไม่เพียงพอสำหรับใช้เพื่อการเกษตร เพราะน้ำที่เหลือตามเขื่อนต่างๆ ในปัจจุบันเป็นเพียงน้ำต้นทุนที่ใช้ในการ อุปโภค-บริโภค เท่านั้น หากยังมีการสูบน้ำทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบถึงปัญหาภัยแล้งในอนาคตได้ ซึ่งความเดือดร้อนนั้นจะตกอยู่กับเกษตรกรที่เสี่ยงทำนาในช่วงนี้เอง.

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำมีน้อย หลังชาวบ้านสูบน้ำมาใช้ทำนาต่อเนื่อง ชลประทานเตือนอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในอนาคต ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาในช่วงนี้... 12 มิ.ย. 2558 09:27 12 มิ.ย. 2558 12:37 ไทยรัฐ