วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้นำกับความเร็ว

วันเสาร์สบายๆวันนี้มาคุยเรื่อง “ผู้นำกับความเร็ว” กันดีกว่านะครับ เพราะมีผลวิจัยชี้ชัดว่า ผู้นำที่มีความเร็วจะสร้างความสำเร็จได้ในหลากหลายมิติ คนที่เปิดเผยผลวิจัยเรื่องนี้คือ ดร.โจเซฟ โฟล์คแมน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เซงเกอร์ โฟล์คแมน จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลของสหรัฐฯ ที่เพิ่งเดินทางมาแสดงปาฐกถาในไทยเรื่อง Leadership Speed ตามคำเชิญของสลิงซอท กรุ๊ป

ดร.โจเซฟ มองว่า ความเร็ว คือคุณสมบัติหนึ่งของผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยม

ผลวิจัยความเร็วของผู้นำ Leadership Speed พบว่าคนส่วนใหญ่มองว่า ผู้นำที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำที่มีนวัตกรรม สามารถหาแนวทางใหม่ๆมาใช้บริหารจัดการ งานให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น

ผู้นำที่เร็วจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศในหลายด้าน เช่น สร้างกำลังใจให้พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า สร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

ดร.โจเซฟ บอกว่า เรื่องที่คาดไม่ถึงก็คือ ข้อมูลวิจัยพบว่า พนักงานเกิดความพึงพอใจ และต้องการทำงานกับผู้นำที่โดดเด่นในเรื่องความเร็ว ตรงกันข้ามกับ ผู้นำที่เชื่องช้า ซึ่งผลที่ตามมาจะมีแต่เรื่องแย่ๆ ความเร็วของผู้นำจึงเป็นการชี้เป็นชี้ตาย และช่วยสร้างความแตกต่างและชัยชนะให้กับองค์กรได้

การวิจัยความเร็วของผู้นำ Leadership Speed ครั้งนี้ ใช้ผู้นำกว่า 50,000 คน เป็นตัวอย่าง ประเมินวิเคราะห์แบบ 360 องศา เพื่อหาข้อมูลว่า ความเร็วของผู้นำจะส่งผลอย่างไรต่อความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ใน 3 ประเด็น 1. ความสามารถในการจับประเด็นปัญหาหรือกระแสธุรกิจ 2. ความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหา 3. ความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนของกลุ่มผู้นำที่มีคะแนนประสิทธิภาพผู้นำสูงสุด 5,711 คน หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ของผู้นำที่ถูกสำรวจพบว่า

ร้อยละ 2 มีความเร็วแต่ไม่มีประสิทธิภาพโดดเด่น

ร้อยละ 3 มีประสิทธิภาพสูง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน แต่ความเร็วไม่โดดเด่น

ร้อยละ 95 เป็นผู้นำที่มีทั้งความเร็วและมีประสิทธิภาพ

สรุปก็คือ ผู้นำที่ยอดเยี่ยมในสายตาของผู้ร่วมงาน จะต้องมีความ โดดเด่นทั้ง “ความเร็ว” และ “ประสิทธิภาพ” ทั้งสองด้านควบคู่กันไป

ผลวิจัยยังระบุว่า สิ่งที่ทำให้ผู้นำมีคุณสมบัติครบทั้งสองด้าน มีอยู่ 5 ปัจจัยด้วยกัน

1. ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้นำในการประเมินและตัดสินใจ จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ตาม

2. ผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องมีการสื่อสารและแสดงให้พนักงานเห็นถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเดินไปในทิศทางใด

3. ผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องเป็นผู้นำของผู้ตาม เพราะ ความเร็ว ถูกมองว่า เป็นความเสี่ยง ผู้นำไม่สามารถไปเร็วได้เพียงลำพัง ต้องโน้มน้าวให้ผู้ตามเร็วตามไปด้วย เรื่องนี้เคยมีการทำวิจัยเรื่อง “เงาของผู้นำ” พบว่า ผู้ตามส่วนใหญ่มักเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นำ ผู้นำเป็นอย่างไร ผู้ตามก็เป็นอย่างนั้น

4. ผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องสามารถผสมผสานความเชี่ยวชาญเข้ากับความรู้ ผู้นำที่เชี่ยวชาญแต่ขาดความรู้ ทุกอย่างก็ชะงัก แต่ถ้าผู้นำมีความรู้มากพอ ก็ทำให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น (เรื่องนี้ผมเคยเขียนไปแล้วว่า ผู้นำยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งต้องเรียนรู้สูง)

5.ผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่อย่าให้ผู้ตามเครียดเกินไป

ผมก็เก็บเอามาฝาก ท่านผู้นำองค์กร รวมทั้ง ท่านผู้นำประเทศ ด้วย การบริหารประเทศสมัยนี้ ผู้นำต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพด้วย ไม่อย่างนั้นก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ และตามโลกไม่ทัน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

12 มิ.ย. 2558 09:21 12 มิ.ย. 2558 09:21 ไทยรัฐ


advertisement