วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประชามติจำเป็นหรือ?

ประชามติจำเป็นหรือ?

  • Share:

มติของ ครม. และ คสช. ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 7 ประเด็น สามารถตีความได้ว่ารัฐบาลอาจบริหารประเทศต่อไป 2 ปี เพราะมีกระบวนการต่างๆที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งการขยายเวลาให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เวลา กกต.ในการจัดทำกติกาการลงประชามติ การพิมพ์และแจก จ่ายร่างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติ และอาจต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่

รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่แก้ไขใหม่ นอกจากจะต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว ยังเปิดทางให้ สปช. และ สนช. ถาม “คำถามอื่น” ได้อีกฝ่ายละหนึ่งคำถาม สปช.อาจจะขอต่ออายุรัฐบาลอีก 2 ปีค่อนข้างแน่นอน และถ้าผลของประชามติ “คำถามอื่น” ขัดต่อรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการต้องแก้ไขให้สอดคล้อง

ตัวอย่างของคำถามที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้ พล.อ.ประยุทธ์ หรือ ครม.ชุดนี้ต่ออายุอีก 2 ปี” ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ 2552 ซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐธรรมนูญฉบับนั้นระบุชัดเจนว่าการออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับ “ตัวบุคคลหรือคณะบุคคล” จะกระทำมิได้

จึงต้องเขียนป้องกันเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ถ้าผลประชามติขัดต่อรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมาธิการฯ แก้ไขให้สอดคล้องกับประชามติ และส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป แต่ถึงอย่างไรรัฐบาลก็น่าจะอยู่ต่ออีกประมาณ 2 ปี มีความจำเป็นหรือไม่? ที่จะให้มีการลงประชามติ เพื่อต่ออายุรัฐบาล เพราะการลงประชามติลักษณะนี้น่าจะเป็นผลเสียมากกว่า

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และต่ออายุรัฐบาลที่ทำพร้อมกันจะต้องเปิดเวทีให้มีการรณรงค์หาเสียงทั่วประเทศให้ฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านโต้เถียงกันอย่างเต็มที่จะเสี่ยงต่อการก่อความขัดแย้งหรือไม่? แต่ถ้าไม่เปิดให้หาเสียงเสรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เตือนว่าต่างชาติออกมาแน่ เพราะถือว่าไม่ใช่ประชามติแท้

ถ้าผลการออกเสียงประชามติ เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 49 ล้านคน “เห็นชอบ” ทั้งร่างรัฐธรรมนูญและการต่ออายุรัฐบาลต้องถือว่าเป็นผลดีต่อรัฐบาล แต่ถ้าเสียงข้างมากออกเสียง “ไม่เห็นชอบ” ในการต่ออายุรัฐบาลจะทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเสียหน้าและอาจมีฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลหยิบยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อไป

แต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดจะต้องลงประชามติเพื่อต่ออายุรัฐบาลก็จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า 2 ปีที่ ขอ รัฐบาลจะปฏิรูปอะไรบ้าง? จะลดเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร? ปฏิรูประบบราชการรวมทั้งตำรวจอย่างไร? ปฏิรูปการศึกษาที่ล้มเหลวซ้ำซากอย่างไร? และดูด้วยว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เพิ่งมีเป็นครั้งแรกได้ “ปฏิรูป” อะไรบ้างในรอบปีที่ผ่านมา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้