วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะปรับพฤติกรรมลดค่าไขมัน

แนะปรับพฤติกรรมลดค่าไขมัน

  • Share:

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไขมันมี 2 ประเภท คือ ไขมันดี (HDL) และไขมันเลว (LDL) คนมักคิดว่าเมื่อมีไขมันดีเกินค่าปกติแล้วจะทำให้ไม่เกิดโรค แต่มีงานวิจัยที่พบว่าในการเจาะเลือดแล้วพบว่าไขมันดีสูงนั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าจะไม่เกิดโรคเส้นเลือดตีบตัน และยังพบว่าเมื่อป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแล้ว ค่าไขมันดีไม่สามารถเป็นตัวกำหนดการเจ็บป่วย สำหรับ การลดไขมันเลวในเส้นเลือดนั้น ปัจจุบันจะทำเมื่อคนไข้มีค่าไขมันเลวสูงกว่าปกติ จะใช้ยากลุ่มสเตนตินเพื่อลดไขมันเลวลงและป้องกันเส้นเลือดตีบตัน ซึ่งพบว่าบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แพทย์จะจ่ายยาเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบ ซึ่งหลายประเทศเริ่มใช้วิธีดังกล่าวเช่นกัน ทำให้คนเริ่มกินยาลดไขมันเร็วกว่าที่ควรจะเป็น แต่พบว่าคนเอเชีย โดยเฉพาะคนไทยเมื่อกินยาลดไขมันแล้วจะมีผลข้างเคียง ทำให้เกิดพิษต่อกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย บางครั้งกล้ามเนื้ออักเสบ การใช้ยาลดไขมันถือว่ามีประโยชน์ แต่จำเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดไขมันสูง โดยกลับมาตระหนักที่การแก้ปัญหา คือ การ เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ด้วยการควบคุมอาหาร เพิ่มผัก ผลไม้ ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้