วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“วิโรจ” ลั่นยึดศาสตร์พระราชาพัฒนา มก.

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... อยู่ในระหว่างรอการโปรดเกล้าฯและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้ มก. เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ซึ่งเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ สภา มก.จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการ KU++ Super Plus คือ การร่วมมือระหว่างสภา มก.กับฝ่ายบริหารในการพัฒนา มก.สู่อนาคต และยังยึดมั่นการสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ โดยนำศาสตร์ 3 ด้านได้แก่ 1.ศาสตร์พระราชา ซึ่ง มก.จะน้อมนำและ เผยแพร่ศาสตร์โครงการพระราชดำริสู่ประชาชน 2.ศาสตร์ชุมชน และยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกร และ 3.ศาสตร์สากล ได้แก่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สำหรับความคืบหน้าในตำแหน่งอธิการบดี มก.นั้น รศ.ดร.วิโรจกล่าวว่า สภา มก.มีมติให้ตนทำหนังสือถึง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอเข้าพบและหารือเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี มก.คนใหม่ เพื่อให้ได้อธิการบดีตัวจริงมาขับเคลื่อน มก.ในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็น ม.ในกำกับรัฐ.

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ พ.ศ. ... อยู่ในระหว่างรอการโปรดเกล้าฯและประกาศในราชกิจจานุเบกษา... 12 มิ.ย. 2558 04:43 12 มิ.ย. 2558 04:50 ไทยรัฐ