วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัดแนวปฏิรูปพุทธ สปช.มุ่งแต่ทำลาย

อัดแนวปฏิรูปพุทธ สปช.มุ่งแต่ทำลาย

  • Share:

รศ.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม กล่าวว่า จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์โดยกล่าวอ้างคำพูดของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รายหนึ่ง ที่ระบุว่า “ต้องปฏิรูป มจร.เร่งด่วน เพราะเน้นสอนทางโลกมากเกินไป ไม่เรียนทางธรรมเลย นิสิตอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่าง เอาเปรียบเยาวชน” คำพูดดังกล่าวต้องการที่ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้มองกิจการพระศาสนาอย่างทะลุปรุโปร่ง และหวังให้คนชื่นชมว่าเป็นผู้กล้าที่มาปฏิรูปพระศาสนา เรื่องการอยู่ฟรีกินฟรีนั้น เป็นคำพูดที่ระบุถึงการเป็นอยู่ของพระนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรืออาจรวมพระสงฆ์ทั้งหมด ที่ออกบิณฑบาตรับกิจนิมนต์ ซึ่งจากคำพูดดังกล่าวถือเป็นทัศนคติที่ไม่เข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานที่พุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติต่อกัน ถ้าผู้พูดมีทัศนคติเช่นนี้มาอาสารับหน้าที่ปฏิรูปหรือปรับปรุงกิจการอะไรบางอย่างของคณะสงฆ์ นอกจากจะมิใช่เป็นการปรับปรุงแล้ว แต่จะเป็นการทำลายหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ ทั้งยังแสดงถึงความไม่ประสาในเรื่องพุทธศาสนา

รศ.เวทย์กล่าวด้วยว่า การบิณฑบาตเป็นพุทธกิจ พระภิกษุเมื่อรับอาหารบิณฑบาตของชาวบ้าน ควรประพฤติดีปฏิบัติชอบ หากประพฤติผิดศีลธรรม ในทางพระพุทธศาสนาก็มีบทลงโทษไว้แล้ว การบิณฑบาตเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายที่สุดที่พุทธบริษัทจะปฏิบัติต่อกัน และเป็นการวางเงื่อนไขให้พระภิกษุ ต้องอาศัยชาวบ้าน เมื่อพระภิกษุได้รับการสงเคราะห์ด้วยอาหารบิณฑบาตแล้ว ก็ย่อมคิดหาทางช่วยเหลือชาวบ้าน คือ ศึกษาพระธรรมคำสอนนำไปเผยแผ่ สงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นหลักของกตัญญูกตเวที ในแวดวงของพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีสติปัญญา จะไม่เกิดคำถามในประเด็นนี้ แต่จะเกิดคำถามสำหรับผู้เป็นชาวพุทธแค่ตามบัตรประชาชน หรือผู้ที่จ้องทำลายสถาบันพระศาสนา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้