วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พระบรมฯ” พระราชทานเงินบูรณะวัด ศน.ปลื้มเตรียมจัดตั้งกองทุนฯ เริ่ม “วัดสุนทรสถิต” ก่อนขยายทั่วประเทศ

ภาพประกอบจาก เฟซบุ๊กกรมการศาสนา

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา (ศน.) พล.อ.ต.วีระพันธุ์ ภูวจินดา รองหัวหน้าการเงินฝ่ายที่ประทับในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนอัญเชิญเช็คพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 5,791,516.82 บาท มอบให้ ศน.เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้งกองทุนสำหรับการบูรณะวัดสุนทรสถิต อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และการเผยแผ่งานด้านพระพุทธศาสนา มีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดี ศน.เป็นผู้รับมอบ โดยนายกฤษศญพงษ์กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อรับสนองงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศน.จึงนำเงินพระราชทาน จัดตั้งเป็นกองทุนภายใต้ชื่อ “กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบูรณะพัฒนาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา” โดยเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมการบูรณะวัดสุนทรสถิตตามพระราชประสงค์เป็นโครงการแรก จากนั้นจะดำเนินกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งบูรณะวัดและศาสนสถานทั่วประเทศต่อไป

“ศน.จะดำเนินกิจกรรมตามพระราชประสงค์อย่างเต็มที่ โดยในส่วนของการบริหารจัดการกองทุน ขณะนี้ ได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบูรณะศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน พร้อมทั้งจะเปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืน” นายกฤษศญพงษ์กล่าวและว่า นอกจากนี้ ศน.จะจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี กิจกรรมศาสนามหามงคล 5 ศาสนา รวมทั้งการฟื้นฟูการสวดโอ้เอ้วิหารรายให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหารศึกษา เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วย.

12 มิ.ย. 2558 04:24 12 มิ.ย. 2558 04:24 ไทยรัฐ