วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ กกต. เผย ลงประชามติร่าง รธน.ยึดเสียงข้างมาก ไม่ต้องเกินครึ่ง

เลขาฯ กกต. เผย ประชามติยึดเสียงข้างมากคนใช้สิทธิ ไม่จำเป็นต้องออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งก็ได้ ระบุ ไม่เปิดทำประชามตินอกราชอาณาจักร คาด ใช้ 3 บัตร แต่งบฯ ไม่เกิน 3 พันล้าน โยนฝ่ายความมั่นคง ชี้ เปิดโอกาสฝ่ายการเมืองแสดงความเห็น

วันที่ 11 มิ.ย. 58 เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับตัวแทน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายภุชงค์​ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตัวแทนสำนักงบประมาณ เพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมการออกเสียงทำประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยใช้เวลาหารือ 2 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุม นายภุชงค์ เปิดเผยว่า จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว กำหนดให้กระบวนการออกเสียงทำประชามติเป็นหน้าที่ กกต.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ผู้มีสิทธิออกเสียง มีจำนวน 49 ล้านเสียง และต้องพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายให้ประชาชน 23 ล้านครัวเรือน นายภุชงค์ กล่าวว่า ขณะที่วิธีการทำประชามติ จะมีการออกประกาศ กกต.เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการว่าจะใช้บัตรกี่ใบ หีบบัตรอย่างไร และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 บางส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิด และการเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามอื่นจาก สนช.และ สปช.นอกจากให้ลงคะแนนรับหรือไม่ร่างรัฐธรรมนูญ อาจต้องใช้บัตรลงคะแนนถึง 3 บัตร เพราะถ้าใช้บัตรเพียงใบเดียวจะเกิดความสับสนได้ โดยจะให้บัตรและหีบบัตรมีสีฉูดฉาดแตกต่างกัน โดยงบประมาณที่คิดไว้ประมาณ 2,600 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3,000 ล้านบาท ส่วนวันลงมติยังคาดว่าจะเป็นวันที่ 10 ม.ค. 59

เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ส่วนการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการลงประชามติจะเป็นหน้าที่ กกต.เมื่อถามว่า จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองออกมารณรงค์หรือไม่นั้น นายภุชงค์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคง รวมถึงการพิจารณาผ่อนกฎหมายพิเศษที่ใช้อยู่ สิ่งที่หนักใจน่าจะเป็นของกระดาษที่ใช้จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและบัตรลงคะแนน เนื่องจากต้องใช้มากกว่าทุกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นได้สำรวจสำนักพิมพ์ทั้งหมดแล้ว

“ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ยึดเสียงข้างมากของจำนวนผู้ออกเสียงประชามติเป็นผลการลงประชามติ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ออกใช้สิทธิเกินครึ่งหนึ่งตามกฎหมายเดิมกำหนด และการทำประชามติครั้งนี้ จะไม่มีการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ”นายภุชงค์ กล่าว.

เลขาฯ กกต. เผย ประชามติยึดเสียงข้างมากคนใช้สิทธิ ไม่จำเป็นต้องออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งก็ได้ ระบุ ไม่เปิดทำประชามตินอกราชอาณาจักร คาด ใช้ 3 บัตร แต่งบฯ ไม่เกิน 3 พันล้าน โยนฝ่ายความมั่นคง ชี้ เปิดโอกาสฝ่ายการเมืองแสดงความเห็น 11 มิ.ย. 2558 18:24 11 มิ.ย. 2558 19:32 ไทยรัฐ