วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กห.ไฟเขียวแลกเปลี่ยน คู่สมรสทหารไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์

"ประวิตร" ไฟเขียว ทบ. ส่ง ทหารพร้อมคู่สมรส 21 คน แลกเปลี่ยนการเยือนกับ กลาโหม เวียดนาม 11-18 มิ.ย. ส่วน ทหารเวียดนาม พร้อมคู่ จะมาเยือนไทย 7-14 ก.ค. เพิ่มเติมวิสัยทัศน์ให้กำลังพลและครอบครัว กระชับสัมพันธ์ ทหารในอาเซียน...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 58 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า จากนโยบายของกระทรวงกลาโหม ที่จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัว กับกระทรวงกลาโหมเวียดนามมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปีนี้กระทรวงกลาโหมมอบให้กองทัพบกรับผิดชอบจัดกำลังพลเข้าร่วมในโครงการนี้ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ที่ต้องการดูแลและส่งเสริมด้านสวัสดิการกำลังพล ให้มีคุณภาพชีวิตและมีวิสัยทัศน์ที่ดี กองทัพบกจึงได้คัดเลือกกำลังพลพร้อมคู่สมรส จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยทหารทั่วประเทศ เดินทางเยือนและศึกษาภูมิประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11-18 มิ.ย.58 ขณะเดียวกันกำลังพลของกระทรวงกลาโหมเวียดนามพร้อมคู่สมรส 21 คน ก็จะเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นกัน ในระหว่าง 7-14 ก.ค. 58 ซึ่งกำลังพลทั้ง 3 ประเทศ จะได้มีโอกาสศึกษาสภาพภูมิประเทศ สังคมจิตวิทยา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละประเทศ และเยี่ยมชมหน่วยทหาร โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะข้าราชการและครอบครัว กระทรวงกลาโหมไทย กับ กระทรวงกลาโหมเวียดนาม นี้เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ที่ดีให้กับกำลังพลได้มีมุมมองที่กว้างไกลขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน อันจะเป็นผลดีในการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ระหว่างกันต่อไป.

"ประวิตร" ไฟเขียว ทบ. ส่ง ทหารพร้อมคู่สมรส 21 คน แลกเปลี่ยนการเยือนกับ กลาโหม เวียดนาม 11-18 มิ.ย. ส่วน ทหารเวียดนาม พร้อมคู่ จะมาเยือนไทย 7-14 ก.ค. เพิ่มเติมวิสัยทัศน์ให้กำลังพลและครอบครัว กระชับสัมพันธ์ ทหารในอาเซียน... 11 มิ.ย. 2558 15:08 11 มิ.ย. 2558 15:35 ไทยรัฐ