วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บันได 7 ขั้น คสช.

บันได 7 ขั้น คสช.

โดย หมัดเหล็ก
12 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ความเห็นของที่ประชุมร่วม ครม.และ คสช. ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ประเด็นด้วยกัน ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว คือ ไม่ห้ามผู้ถูกเว้นวรรคทางการเมือง เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เป็น สนช.หรือ รมต. ยกเว้นถูกตัดสิทธิ์จากคดีทุจริตคอร์รัปชันหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ปล่อยฟรี บ้านเลขที่ 109 และ 111 ในอดีต

ขยายเวลาการยกร่างรัฐธรรมนูญจาก 60 วันเป็น 90 วัน เพื่อให้มีการจัดทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น เปิดช่องให้มีการจัดทำประชามติ ได้

แก้ไขตำแหน่งที่ต้องถวายสัตย์ฯ ต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ให้ถวายสัตย์ฯต่อ ผู้แทนพระองค์ที่ทรงพระกรุณาแต่งตั้ง รัชทายาท หรือผู้ได้รับมอบหมาย

เห็นชอบ ให้สามารถพ่วงคำถามอื่น นอกเหนือจากรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ สปช.ลงมติไม่ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ยุบ สปช. พร้อมให้ตั้ง สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ มีสมาชิก 200 คน

ที่นายกฯมีอำนาจแต่งตั้ง โดยไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ สามารถแต่งตั้ง สปช.เดิมให้ทำหน้าที่แค่การปฏิรูปเท่านั้น และไม่ว่า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ตั้งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา 21 คน เพื่อทำหน้าที่แทน
ให้ สนช.และ สปช. สามารถตั้งคำถามการทำประชามติเสนอ ครม.ซึ่งจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งและให้สามารถตั้งคำถามได้ฝ่ายละ 1 คำถาม

ทั้งหมดนี่คือบันได 7 ขั้นที่จะเป็นโรดแม็ปของจริง

นำไปสู่ การปรับ ครม. ในเร็วๆนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปูทางยืดเวลาการบริหารประเทศต่อไป

โดยคาดกันว่า จะเป็นการเปิดช่องให้ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ใน ครม.เพิ่มเติม และจะเป็นการเปิดช่องทางให้นักการเมืองจากบ้านเลขที่ 109-111 ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงาน โดยเฉพาะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปที่จะตั้งขึ้นโดยนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ในอนาคต

เปิดช่องให้มีการเสนอจัดทำประชามติต่ออายุ พล.อ.ประยุทธ์ อีก 2 ปีก่อนเลือกตั้ง

มีการต่อท่ออำนาจ ยืดอายุของ สปช. ในรูปแบบของ สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปต่อไปอีก 2 ปี และถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่าน อำนาจในการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นของกรรมาธิการยกร่างฯที่นายกฯตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่ดี

เอาเป็นว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ต่ออีกไม่น้อยกว่า 2 ปี ระหว่างนี้จะต้องใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ให้อำนาจพิเศษหัวหน้า คสช.ไปอีก 2 ปี และประเทศไทยก็จะไม่มีการเลือกตั้งไปอีก 2 ปี นักการเมืองจะตกงานไปอีก 2 ปี.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้