วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"เสริมใยเหล็ก" เปิดทางต่ออายุ 2 ปี

"เสริมใยเหล็ก" เปิดทางต่ออายุ 2 ปี

โดย สายล่อฟ้า
12 มิ.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

คลอดออกมาแล้ว 7 ประเด็น ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ที่ คสช.–ครม.เห็นชอบ จากนี้ไปก็จะเสนอให้ สนช. พิจารณาคงใช้เวลาไม่นานน่าจะวันเดียวจบคือ 3 วาระรวด หากมีผลบังคับก็จะทำให้การเมืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในที่นี้จะนำประเด็นที่สำคัญๆ มากล่าวถึงเริ่มจากการแก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ สนช. จากเดิมต้องไม่เคยถูกถอดถอนสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไม่อยู่ในระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ทำให้คนที่เคยถูกเพิกถอนสามารถเข้ามาเป็น สนช. และ ครม.ได้

จากนั้นก็มีการขยายเวลาการทำงานของ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญจากเดิมที่ต้องพิจารณาข้อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. เป็น 90 วัน

เมื่อ สปช. เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องนำร่างไปทำประชามติโดยให้ กกต.กำหนดหลักเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข โดยผ่านความเห็นชอบของ สนช. แต่จะทำเมื่อใดนั้นจะต้องมีการแจกร่างให้ประชาชนผู้มีสิทธิให้ได้อย่างน้อย 80% ของครัวเรือน หรือ 19 ล้านครัวเรือน

น่าจะดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือน ม.ค. หรือต้นเดือน ก.พ.ปี 59

นอกเหนือจากคำถามที่ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วอาจจะมีการสอบถามประชามติในประเด็นอื่นๆได้โดย สนช.-สปช. สามารถทำคำถามเข้ามาได้ฝ่ายละ 1 คำถาม โดยต้องส่งให้ ครม. เห็นชอบเสียก่อน

กกต.จะจัดทำประชามตินี้

แต่ถ้าประชามติของคำถามอื่นขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องให้ กมธ. ยกร่างฯปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องคำถามอื่นภายใน 30 วัน

และส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจากนั้นให้นายกฯทูลเกล้าฯ

เมื่อ สปช. ได้ลงมติไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม เมื่อลงมติแล้วถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นก็ให้ยุบ สปช. พร้อมให้ตั้ง “สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ” มีสมาชิกไม่เกิน 200 คน นายกฯจะเป็นแต่งตั้งโดยไม่ต้องนำความขึ้นทูลเกล้าฯ

แม้จะเป็น สปช. ชุดเดิมก็ได้ทำหน้าที่เสนอแนะแนวทางปฏิรูปเท่านั้น มีอายุตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ถ้า กมธ.ยกร่างฯ 36 คน สิ้นสุดไม่ว่ากรณีใดให้ตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน ประธาน 1 คน กรรมการ 20 คน ซึ่งอาจตั้ง กมธ.คนเดิมก็ได้เพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และรับฟังความเห็นจากประชาชนภายในเวลา 180 วัน เมื่อร่างเสร็จก็ให้จัดทำประชามติ

หากไม่ผ่านประชามติอาจจะหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาพิจารณา

ทั้งนี้ เมื่อ สนช.รับพิจารณาแต่ไม่สามารถปรับแก้ไขนอกจากให้ข้อเสนอแนะหรือตั้งข้อสังเกตได้เท่านั้น

ทั้งหมดคือสาระสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

นั่นคือการเปิดกว้างให้บุคคลที่เคยถูกตัดสิทธิเลือกตั้งให้สามารถเข้ามาเป็น สนช. หรือ ครม.นั้นคงเป็นเพราะต้องการเปิดทางให้คัดสรรคนเข้ามาร่วมทำงานได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่พลาดเป็นรัฐมนตรีด้วยเงื่อนไขนี้

คำตอบชัดๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือ นอกจากให้จัดทำประชามติรัฐธรรมนูญแล้วยังสามารถให้ สนช.และ สปช. สามารถเสนอให้จัดทำประชามติเรื่องอื่นๆได้

สปช.เมื่อต้องพ้นจากหน้าที่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการเลือก

ให้เป็นสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศได้ แต่ขึ้นอยู่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะตั้งหรือไม่เท่านั้น

กมธ.ยกร่างฯ หากเสร็จสิ้นภารกิจจะให้มีการตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน และคนเก่าจะกลับมาทำหน้าที่ได้เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ หากประชามติไม่ผ่านก็ให้หยิบฉบับใดฉบับหนึ่งพิจารณา

ด้วยกฎ กติกาใหม่อย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นการเปิดช่องให้กว้างขึ้นในทุกส่วนที่เป็นเครือข่ายของ คสช. เพื่อปรับสมดุลทางการเมือง
แม้กระทั่งช่องทางที่จะให้ต่ออายุไปได้อีก 2 ปี หรืออีกหลายปี.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้