วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ่านเถิด เด็กไทย

อ่านเถิด เด็กไทย

  • Share:

อ่านเถิด เด็กไทยวันนี้ 12 มิ.ย.2558 วันสุดท้าย...ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือทีเค พาร์ค จะปิดรับสมัคร โรงเรียนประถม มัธยมทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการ อ่านเถิด เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2

ฟังดูเผินๆ เป็นเรื่องของเด็กๆ แต่ความจริงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ในโรงเรียน ...เสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เข้าร่วมคัดเลือก เพื่อค้นหา 60 ยอดนวัตกรรมปีที่ 2

“ถ้าโรงเรียน เข้าร่วมการส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องจริงจัง ในเวลาเพียง 1 เทอม ก็จะส่งผลชัดเจนต่อการเรียนการสอน” ดร.สิริกร มณีรินทร์ ว่า

โรงเรียนในสามจังหวัดภาคใต้ อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม เด็กมีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยอ่อนมาก ถ้าส่งเสริมต่อไป จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญ ทั้งด้านการอ่านและการวิเคราะห์ และนำสิ่งที่อ่านไปต่อยอดได้

“พลังการอ่าน จะเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นเสมือนหนึ่งการปูพื้นฐานทางปัญญาให้แก่เด็ก คืออ่านเป็น อ่านแล้วมีความเข้าใจ เกิดจินตนาการ เกิดปัญญาตามมา”

ผมอ่านประโยค “เด็กอ่านเป็น อ่านแล้วเข้าใจ เกิดจินตนาการ เกิดปัญญาตามมา” ของ ดร.สิริกร...แล้วย้อนนึกถึงเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมา โครงการปิดทองหลังพระ พาไปดูโครงการเกษตรตัวอย่าง...ที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชาวบ้านละแวกนั้น เริ่มมีความหวังกับการสร้างอาชีพใหม่...ผมได้เอกสารมาปึกใหญ่ รับรู้เรื่องดีๆมากมายแล้ว ก็สะดุดใจกับการเขียน...สะกดการันต์ ถูกต้องดี แต่พอถึงวรรณยุกต์ ผมเจอแบบที่เจอทั่วไป คือใช้ไม่ถูกต้อง

ตาเนาะแบเราะ เขียนเป็น ตาเน๊าะแบเร๊าะ หรือยูโซะ เขียนเป็นยูโซ๊ะ

ไม่นานเกินไป เราเคยชินกับการเขียนผิด“โค๊ก-แฟ๊บ” พอถูกทัก ก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยเป็น“โค้ก-แฟ้บ” สะกดการันต์วรรณยุกต์ อักษรต่ำคำตาย...ค่อนเข้าใจยาก

ก็ทำใจได้...เด็กมุสลิม เรียนภาษาไทย...เจอครูที่ความรู้ไม่แข็งแรง...พอถึงตอนผันวรรณยุกต์ ก็ผิดไปด้วยกัน

ย้อนไปอีกราว 40 ปีเหมือนกัน ผมใช้เวลานาน...ในห้องสมุดประชาชนยะลา หน้าวัดพุทธภูมิ...หนังสือเล่มหนึ่ง วิชาเรียงความชั้นสูง ของอาจารย์เปลื้อง ณ นคร

หนังสือเก่า ปกขาดรุ่งริ่ง...แต่เนื้อหา วิชาการเขียนข่าวเขียนคำประพันธ์...ได้เคล็ด...การเขียนประโยค “ส่วนขยายให้ถูกที่” ติดตัวเป็นพื้นฐาน ทำมาหากินอาชีพหนังสือพิมพ์ ยืนยาวจนถึงบัดนี้

ผมมาจากยะลา เมื่อปี 2518 สี่สิบปีแวะเวียนไปไม่กี่ครั้ง

เคยได้ข่าว ยะลามีอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) แต่ยังไปไม่ถึง จึงไม่รู้ บรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต ชวนเรียนรู้แค่ไหน

แต่บทบาท...ของอุทยานการเรียนรู้ ก็น่าตื่นใจ...นอกจากพัฒนาแบ่งปันนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีหนังสือ เกม อีบุ๊กส์ ออดิโอ บุ๊กค์ แอพพลิเคชั่น...ให้เด็กอ่าน

ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้หน่วยงานเครือข่าย อบรมผู้บริหาร บรรณารักษ์หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนข้อมูลวิจัยที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้

ทีเค พาร์คยะลา ตั้งแต่เปิดบริการ มาจนถึง 31 พ.ค.2558 มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 1 ล้านครั้ง

ตัวเลขนี้ ถ้ารวมอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศอีกแทบจะนับไม่ถ้วน...จำนวนคนอ่าน คนที่ฉลาด ใช้ปัญญาเป็น จะเพิ่มขึ้นๆ

คนมีความรู้ทั่วไป คงไม่สนใจ ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท...เป็นปัญหาให้รัฐบาลต้องหนักใจ....คนมีความรู้ ไม่เพียงใช้ฝีมือช่วยตัวเองให้รอด ยังจะช่วยชาติบ้านเมืองให้รอด

นี่...ผมได้ข่าว ในกระแสเชี่ยวกรากของการปฏิรูปฯ จะมีคนเก่งใจกล้า เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุทยานการเรียนรู้...ไปรวมหรือไปขึ้นกับองค์กรอื่น...คนทำงานเขาเป็นห่วงกัน สิ่งดีๆที่เคยทำ ปัญญาจากการอ่านที่นับวันจะงอกเงย...จะลดน้อยถอยลง

แต่ผมก็ยังมีความเชื่อสองข้อ ข้อแรก การปฏิรูป คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ข้อต่อมา เชื่อมั่นในปัญญาของผู้นำรัฐบาล...ผู้นำที่ฉลาด เขาก็รักที่จะส่งเสริมให้คนฉลาด...คนในชาติยิ่งฉลาด ชาติก็ยิ่งก้าวหน้า... เอ้อ! ถ้าผู้นำโง่...ก็ว่าไปอีกอย่าง.

กิเลน ประลองเชิง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้