วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อนุบาลขอนแก่นทำให้ผมได้สติ

อนุบาลขอนแก่นทำให้ผมได้สติ

  • Share:

เรียนแฟนคอลัมน์เปิดฟ้าส่องโลกจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงครับ วันอาทิตย์มะรืนนี้ 10.00-12.00 น. ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจากนายอภิชาติ นาเลาห์ ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น ไปพูดรับใช้ “ผู้ปกครองนักเรียน” ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถม 6 จำนวน 3,681 คน เพื่อเตรียมลูกหลานของตนสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ่อรับงานนี้ เพราะประโยคในจดหมายเชิญที่เขียนว่า “ภายใน พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมุ่งให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

ตามกำหนดการเดิม 14 มิถุนายน 2558 พ่อผมต้องบินไปสาธารณรัฐเคนยา แต่เมื่ออ่านหนังสือเชิญของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พ่อได้สั่งให้ทีมงานเลื่อนไปเคนยา โดยให้เลื่อนไประหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2558 พ่อบอกว่า “งานที่ขอนแก่นสำคัญกว่า”

“โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนี่แหละที่จะผลิตมนุษย์ไทยพันธุ์ใหม่ที่จะนำประเทศไทยไปยืนอยู่ในแถวหน้าของโลกได้ เพราะโรงเรียนนี้มีผลงานเชิงประจักษ์หลายอย่าง ตั้งแต่เคยได้รับรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย เป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม 5 ส. ของ ปตท. ได้รับรางวัลระดับประเทศยอดเยี่ยมเรื่องการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และรางวัลโรงเรียนสีเขียวของ กฟผ. นักเรียนของที่นี่มีผลการทดสอบ O-net ได้คะแนนเต็ม 100 หลายคนในแต่ละปี นักเรียนบางคนได้รับเหรียญทองระดับประเทศและระดับโลกด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนในโครงการ English Program ของที่นี่ได้เหรียญทองแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ได้เหรียญทองแข่งขันกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ และผู้อำนวยการโรงเรียนได้เหรียญทองระดับประเทศด้านการบริหารจัดการ พ.ศ.2555 และด้านการบริหารวิชาการ พ.ศ.2556”

“เมื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เชิญมา เราจำเป็นต้องไปพูด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของเราเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ไทยให้มีคุณสมบัติ “วิญญาณไทย ใจสากล ตัวตนเทคโนโลยี” อย่างที่เราเคยเขียน เคยพูด เคยปฏิบัติมาตลอดชีวิต”

ผมถามว่า พ่อไม่กลัวคนเขาดูหมิ่นถิ่นแคลนหรือ ที่เลื่อนการไปเคนยาเพียงเพื่อไปพูดให้ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลและประถมฟัง พ่อตอบว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำคัญกว่าเรื่องอื่น ถ้าเราไม่เตรียมคนให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ต่อไปใครจะไปทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศแทนเรา อีกไม่เกิน 5 ปี เราก็จะแก่เกินกว่าที่จะไปทำหน้าที่พวกนี้แล้ว เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องขึ้นมาทำงานแทน และต้องมองไปให้ไกลถึงคนที่จะไปทำงานให้ประเทศในอีก 20 ปี 30 ปี 40 ปี ข้างหน้าด้วย”

“พ่อเป็นเด็กบ้านนอก แต่ที่เขยิบขึ้นมาทำหน้าที่พวกนี้ได้ เพราะวิสัยทัศน์ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้สนับสนุนในสมัยนั้น เมื่อเรามีโอกาส ก็ต้องหนุนคนรุ่นต่อไป หนุนกันรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆ สำหรับพ่อ การไปพูดรับใช้ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลและประถม มีเกียรติยศกว่าการไปพูดให้นักศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก ตามสถาบันประเภทจ่ายครบจบแน่ หรือไปพูดให้หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ที่ผู้เรียนไปเรียนแต่เพียงเพื่อเอาคอนเน็คชั่นส์เท่านั้น”

จากอุซเบกิสถานและรัสเซีย พ่อกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อ 9 มิถุนายน ถึงบ้าน ก็พบเพื่อนเก่าพาลูกมาขอให้ช่วยฝากงาน ลูกลุงจบปริญญาตรีและโทด้านสังคมศาสตร์ จากการสนทนา ทราบว่าเปลี่ยนงานปีละหลายครั้ง ได้คุยกับลุงและลูกแล้วทราบเลยว่า ลูกขาดความสามารถในการบริหารงานและบริหารชีวิต ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดก็ใช้ไม่ได้เลย นี่คือตัวอย่างของผลผลิตของระบบการศึกษาของไทย ซึ่งคนรุ่นก่อนเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วละเลยไม่เอาใจใส่ บัณฑิตขาดคุณภาพเหล่านี้จึงกลายมาเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายประเทศอย่างนึกไม่ถึง

เรามีมนุษย์พันธุ์ไทยเกือบ 70 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน 513,115 ตารางกิโลเมตร แต่สร้างผลผลิตและความมั่งคั่งให้กับตนเองและชาติบ้านเมืองได้น้อยกว่ามนุษย์สิงคโปร์เพียง 5 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแค่ 682.7 ตารางกิโลเมตร พวกเราเคยเสียดายมาก ที่หลายต่อหลายครั้ง พ่อปฏิเสธงานของกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้ค่าพูดชั่วโมงละหลายหมื่นบาท และหันไปรับงานของโรงเรียนที่ค่าพูดเพียงชั่วโมงละพันสองพันบาท ที่บางครั้งไม่พอค่าน้ำมันรถและค่าที่พักเสียด้วยซ้ำ

พวกเราไม่เข้าใจว่า พ่อใช้มาตรฐานอะไรมากำหนดการรับงาน

แต่วันนี้ พวกเราเข้าใจแล้วครับ

ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ที่สอนพวกเราทางอ้อม.

คุณนิติ นวรัตน์
songlok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้