วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกจิตสำนึก!! "เยาวชนรักษ์โลก" บูชาครูด้วยต้นไม้

อนุบาลชัยนาท จัดพิธีไหว้ครู ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย ใช้ต้นไม้บูชาครู ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชกรณียกิจในหลวงของปวงชนชาวไทย

นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูด้วยต้นไม้ ถวายพ่อหลวง ซึ่งโดยปกติแล้ว ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนนำเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ดอกมะเขือ ดอกเข็ม และหญ้าแพรก มาไหว้ครูเพื่อบูชาแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณของสังคมไทย

นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาของครูที่มีต่อศิษย์ แต่ในปีนี้ ได้กำหนดให้นักเรียน นำกล้าไม้ยืนต้นมาอีกคนละ 1 ต้น มาเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยตามแนวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย และยังสอดคล้องกับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ คสช. ในข้อที่ 1 ที่ระบุว่า มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

"การไหว้ครูด้วยดอกไม้ พอไหว้เสร็จก็เหี่ยวเฉาไป เพราะเราตัดดอกไม้ออกมาจากต้นไม้ แต่ถ้าหากเราไหว้ครูด้วยต้นไม้ เราจะสามารถนำมาปลูกเป็นต้น ให้โตตามกาลเวลา ซึ่งปลูกแล้วจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก เนื่องจากทุกวันนี้ มนุษย์เราตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะ สังเกตได้จากสภาพอากาศของโลกในปัจจุบัน" ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กล่าว

อนุบาลชัยนาท จัดพิธีไหว้ครู ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย ใช้ต้นไม้บูชาครู ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชกรณียกิจในหลวงของปวงชนชาวไทย 11 มิ.ย. 2558 11:52 11 มิ.ย. 2558 15:42 ไทยรัฐ