วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลชวนเยาวชนร่วมโครงการ 'เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน'

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ จ.สงขลา สมัครร่วมโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 3...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2558 นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-4 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล และสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือสถาบันการศึกษาปอเนาะ ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอ ของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย

โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวต่อว่า โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะสามารถเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ที่ตนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแก่เหล่าเยาวชนด้วยกัน และบุคคลในชุมชนของตน นอกจากนี้ ยังได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอีกด้วย

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://apps.coj.go.th/BeliaThai  ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิ.ย. 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2541-2927 ในวันและเวลาราชการ.

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จ.สงขลา สมัครร่วมโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 3... 11 มิ.ย. 2558 09:11 11 มิ.ย. 2558 09:25 ไทยรัฐ