วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนอย่าหลงเชื่อ ฌาปนกิจฯเถื่อน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า มีหนังสือเวียนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารเกี่ยวกับตำรวจฉบับหนึ่ง ว่ากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับแจ้งจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ถึงการรับสมัครสมาชิกนิตยสารดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการ ทั้งนี้สมัครไปแล้ว 6 เดือน แต่ไม่ได้รับเอกสารใดๆ เกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงประชาชน โครงการดังกล่าวระบุถึงวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก ผู้สมัครจะต้องจ่ายเงินค่าสมัคร ค่าบำรุง และเงินสวัสดิการ รวมจ่ายครั้งแรกทั้งสิ้น 1,500 บาท

ผวจ.สกลนครกล่าวอีกว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ชี้แจงว่าการดำเนินการนิตยสารนั้น เข้าข่ายเป็นฌาปนกิจสงเคราะห์ แต่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ทำให้ผู้สมัครเป็นสมาชิก ไม่มีหลักประกันหากนิตยสารดังกล่าวไม่จ่ายเงินสวัสดิการตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ ประกอบกับนิตยสารมีศูนย์ประสานงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีการสัญจรรับสมัครสมาชิกในจังหวัดต่างๆ อาจทำให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อ และเสี่ยงต่อการสูญเสียเงิน จึงขอความร่วมมือจังหวัด เตือนประชาชนทราบอย่าหลงเชื่อหรือสมัครใดๆที่มีค่าใช้จ่ายกับหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

“จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าเอกสารที่ส่งมา ได้ชี้แจงในเรื่องประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน เรื่องยกเลิกการรับสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเข้าเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อยุติข้อกล่าวหาของทุกฝ่ายที่ไม่เข้าใจ ลงประกาศวันที่ 20 มกราคม 2558 ขณะเดียวกัน เอกสารอีกฉบับ คือเอกสารแบบคำขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเพื่อขอชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 แต่เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือคำร้องขอและใบเสร็จรับเงิน แต่ยังไม่ใช่เอกสารจดทะเบียนอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แต่อย่างใด แสดงว่าหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองยังไม่ได้จดทะเบียนและมีการรับรองชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” ผวจ.สกลนคร กล่าวในที่สุด.

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า มีหนังสือเวียนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารเกี่ยวกับตำรวจฉบับหนึ่ง... 11 มิ.ย. 2558 03:57 11 มิ.ย. 2558 03:57 ไทยรัฐ