วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เที่ยวไทยทะลุกัมพูชา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้ขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันภายใต้แคมเปญ Two Kingdoms One Destination ซึ่งเป็นการจับคู่ประเทศที่ 2 ต่อจากพม่า มีกรอบเวลาการส่งเสริมตลาดร่วมกันตั้งแต่ปี 2558-2560 โดยกำหนดเส้นทางไว้เบื้องต้น ได้แก่ กรุงเทพฯ-ระยอง-ตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-พนมเปญ-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-พระตะบอง-เสียมราฐ-พนมเปญ-กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยหวังจะกระตุ้นตลาดใน 3 ระดับ คือ 1.ขยายการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างนักท่องเที่ยวไทยและกัมพูชา พร้อมทั้งหารือว่ามีข้อติดขัดเรื่องกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างกันหรือไม่อย่างไร 2.ขยายการเดินทางจากประเทศอาเซียนอื่นๆมายังไทยและกัมพูชา 3.กระตุ้นนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาค โดยจะมีการนำเสนอสินค้าร่วมกัน

ซึ่งหลังจากความร่วมมือกับกัมพูชาแล้ว จะขยายผลความร่วมมือทวิภาคีไปยังมาเลเซียเป็นประเทศที่ 3 โดยมีจุดขายเส้นทางท่องเที่ยวผ่านทางสุไหงโก-ลก รวมถึงการวางโปรแกรมท่องเที่ยวดำน้ำร่วมกัน เนื่องจากทั้งไทยและมาเลเซียมีทรัพยากรทางทะเล และเป็นจุดหมายของนักดำน้ำที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น และหลังจากจบการเจรจากับมาเลเซียแล้ว อาจจะเข้าหารือกับเวียดนามเป็นลำดับต่อไป เพราะเห็นว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้วยฐานประชากรจำนวน 90 ล้านคน ซึ่งการร่วมมือกับทุกประเทศ จะพยายามกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทย ด้วยการจัดเวทีเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศอาเซียนด้วย.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้ขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันภายใต้แคมเปญ Two Kingdoms One Destination... 11 มิ.ย. 2558 03:50 11 มิ.ย. 2558 03:50 ไทยรัฐ