วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตลาดหลักทรัพย์ชวนญี่ปุ่นลงทุนหุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ชวนญี่ปุ่นลงทุนหุ้นไทย

  • Share:

นายภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ต้นเดือน ก.ค.นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะร่วมกับ บล.โนมูระ พัฒนสิน นำบริษัทจดทะเบียนไทยไปให้ข้อมูล (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุนญี่ปุ่น รวมทั้งได้ร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เพื่อเชิญชวนให้บริษัทในญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย มาใช้เครื่องมือในตลาดทุนไทยเป็นช่องทางในการระดมทุน ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธุรกิจต่างประเทศเข้ามาระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้

รวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขาย 2 ตลาด (ดูโอลิสติ้ง) โดยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยด้วยและการตั้งกองทุนอินฟราฟันด์ ทรัสต์ (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนญี่ปุ่นแสดงความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลมากถึง 400-500 บริษัท เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผ่านตลาดตราสารหนี้มากกว่าโดยได้ต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ เพราะบริษัทเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับระดับ AAA แต่เมื่อ ก.ล.ต.เปิดโอกาสให้มีเครื่องมือการระดมทุนที่หลากหลาย ทางผู้ประกอบการเหล่านี้จึงเริ่มให้ความสนใจ

“บริษัทหรือธุรกิจญี่ปุ่นทั้งโตโยต้า ฮอนด้า หรือบริษัทอื่นๆที่มาตั้งฐานการผลิตในไทย หรือมีห่วงโซ่การผลิตในประเทศไทย เริ่มอยากเข้ามาระดมทุนในไทย หลัง ก.ล.ต.เปิดโอกาสให้บริษัทข้ามชาติมีเครื่องมือการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่หลากหลายได้มากขึ้นซึ่งนอกจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นแล้ว กลุ่มประเทศที่มีโอกาสใช้ตลาดทุนไทยเป็นเครื่องมือระดมทุนน่าจะเป็นประเทศที่มีธุรกิจในไทยจำนวนมาก เช่น จีน ด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้