วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคาะแผนปฏิรูปท่องเที่ยวไทย “ธนะศักดิ์” วางเป้ารายได้ปี 60 แตะ 2.5 ล้านล้าน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปท่องเที่ยวไทยปี 2558-2560 โดยเน้นเรื่องของคุณภาพนักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณ เน้นการกระจายรายได้ และสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแผนต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากถึง 2.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะมีรายได้ 2.2 ล้านล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบภายในเดือน มิ.ย.นี้

“ในแผนยุทธศาสตร์นี้มีสิ่งที่เน้นคือ การกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วย โดยเฉพาะการใช้สินค้าในท้องถิ่นให้มากขึ้น เช่น โรงแรม เดิมที่เคยแจกคิทแคต ก็อาจเปลี่ยนมาเป็นแจกข้าวหลามให้ผู้ที่เข้ามาพักแทน ซึ่งช่วยเหลือภาคเกษตรของไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย ขณะเดียวกัน ด้านการตลาดยังเน้นเจาะตลาดมุสลิมที่มีอัตราการเติบโตสูง และเพิ่มระยะเวลาการอยู่เที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้นานขึ้นจากเดิม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามแผนดังกล่าว วางเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2560 ที่ 2.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาท และภายในประเทศ 900,000 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2559 วางเป้าหมายรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท มาจากต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท ภายในประเทศ 800,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2558 มีเป้าหมายรายได้รวม 2.2 ล้านล้านบาท มาจากต่างประเทศ 1.4 ล้านล้านบาท และภายในประเทศ 800,000 ล้านบาท ซึ่งการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการท่องเที่ยวใน 3 ด้านคือ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ และด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและ กีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน ... 11 มิ.ย. 2558 03:37 11 มิ.ย. 2558 03:38 ไทยรัฐ