วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จวก “ไพบูลย์” ชี้พระต้องเรียนทั้งทางโลกและธรรม

พระเทพวิสุทธิกวี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) และเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ออกมากล่าวพาดพิงว่าพระสงฆ์ควรเรียนแต่ทางธรรม ไม่ควรเรียนทางโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์เน้นสอนทางโลกมากกว่าทางธรรม นิสิตอยู่ฟรี กินฟรีทุกอย่างไม่เสียค่าเทอม ว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งมาตามพระราชดำริของพระเจ้าแผ่นดิน ที่ทรงต้องการให้พระสงฆ์ สามเณร รู้โลก รู้ธรรม เนื่องจากพระบางรูปบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรยังไม่รู้โลก จึงต้องมาศึกษาวิชาการทางโลกด้วย ซึ่งแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง พระองค์ทรงศึกษาวิชาการทางโลกก่อนถึงจะมาศึกษาทางธรรม ดังนั้น หากพระรู้แต่ทางธรรม ไม่รู้ทางโลกก็เรียกได้ว่าโง่ทางโลก แล้วจะไปสอนใครได้ และพระนิสิตต้องเสียค่าหน่วยกิต จะมีบางรูปเท่านั้นที่จะได้รับทุนการศึกษาเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป ดังนั้น อยากฝากถึงนายไพบูลย์ว่าควรหาข้อมูลก่อนพูด หากพูดโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงจะเสียคนได้ หากไม่รู้เพียงแค่เปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งก็ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เลิกเชื่อพระสุวิทย์ ธีรธมฺโมหรือพระพุทธอิสระได้แล้ว

ด้านนายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พศ.ได้สรุปแนวทางที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปพุทธศาสนาของ สปช.เสร็จเรียบร้อยแล้ว.

พระเทพวิสุทธิกวี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) และเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 11 มิ.ย. 2558 03:33 11 มิ.ย. 2558 03:34 ไทยรัฐ