วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สติปัญญาคน สูงขึ้นเป็นลำดับ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเวียนนาแห่งออสเตรีย ได้พบด้วยความยินดีว่า ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาระดับเชาวน์ปัญญาของมนุษย์ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับในอัตรา 3 จุด ต่อ 1 ทศวรรษ

นักวิจัยได้พบข้อมูลในเรื่องนี้จากการศึกษาที่ได้จากประชาชาติต่างๆ 31 ชาติ จำนวนเกือบ 4 ล้านคน

นักวิจัยชี้ว่า ระดับเชาวน์ปัญญาของคนเรา รวมทั้งการคิดหาเหตุผลกับความรู้ต่างๆ ก็ได้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าการคิดหาเหตุผลจะเพิ่มสูงมากกว่า

การวัดระดับเชาวน์ เป็นการทดสอบระดับสติปัญญาของมนุษย์ที่เป็นมาตรฐาน

สิ่งที่น่าสังเกตในการค้นพบนี้ แม้ว่าระดับเชาวน์ปัญญาดูจะยังสูงขึ้นต่อไป แต่อัตราเพิ่มในช่วงระยะ 20-30 ปีมานี้ ได้ลดน้อยลงเป็นอันมาก หากว่าโดยเฉลี่ยระดับเชาวน์ปัญญาได้เพิ่มขึ้นปีละ 30 เพิ่มขึ้นในแต่ละทศวรรษ ก็หมายความว่า ระดับเชาวน์ปัญญาเฉลี่ย 100 คะแนน ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ศตวรรษหน้าก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นถึง 130 จุดหรือไม่.

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเวียนนาแห่งออสเตรีย ได้พบด้วยความยินดีว่า ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาระดับเชาวน์ปัญญาของ มนุษย์ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับในอัตรา 3 จุด ต่อ 1 ทศวรรษ 10 มิ.ย. 2558 14:06 10 มิ.ย. 2558 14:06 ไทยรัฐ