วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.-ครม.เห็นชอบ ร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราว 7 เรื่อง ทำประชามติ

วิษณุ เผย ที่ประชุม คสช.-ครม.เห็นชอบ ร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราวปี57 แล้ว ชี้แก้รวม 7 เรื่อง เปิดทางทำประชามติ-ขยายเวลาพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญออกไปอีก 30 วัน เป็น 90 วัน 

วันที่ 9 มิ.ย. 58 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.ได้หารือกับ คสช.เพื่อเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี 2557 ตามมาตรา 46 โดยจะส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และจะพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 วัน ซึ่ง สนช.ไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้ สนช.มีอำนาจแค่เห็นชอบหรือไม่เท่านั้น ทั้งนี้ สนช.จะต้องลงมติเกินกึ่งหนึ่งคือ 101 คน ถึงจะถือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความขึ้นทูลเกล้าฯ

ทั้งนี้ จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน 7 เรื่อง 1. แก้ไขลักษณะต้องห้ามของ สนช. โดยกำหนดคนที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ โดยให้ห้ามบุคคลที่อยู่ระหว่างการถอนถอดเข้าดำรงตำแหน่งแทน

2. การที่บุคคลบางตำแหน่งต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ เพื่อไม่เป็นพระราชภาระ จึงกำหนดให้การถวายสัตย์ฯ นอกจากจะทำเฉพาะพระพักตร์ อาจจะทำต่อรัชทายาทก็ได้ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ มอบหมาย

3. การขยายเวลาให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เดิมพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งไม่พอ จึงขยายให้พิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญออกไปอีก ไม่เกิน 30 วัน รวมเป็นไม่เกิน 90 วัน เมื่อคณะกรรมาธิการมีมติขยายเวลาแล้วต้องแจ้งให้ สปช.ทราบ

4. แก้ไขการทำประชามติ เมื่อ สปช.พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะแล้วเสร็จช่วง ต้นเดือนกันยายน เมื่อเสร็จแล้วต้องนำรัฐธรรมนูญไปลงประชามติ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการ และให้ กกต. กำหนดวิธีการ เงื่อนไข ด้วยตัวเอง เมื่อกำหนดวิธีการเสร็จ กกต.ต้องให้กลับมา สนช.เห็นชอบ

ส่วนความผิดและการกำหนดโทษการฉีกบัตรขัดขวางให้การลงประชามติ ทำไม่ได้ ให้ยึดความผิดตาม พ.ร.บ.ประชามติ ปี 2552

ทั้งนี้ จะต้องจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ แจกจ่ายไปยังผู้มีสิทธิออกเสียงให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือน ประมาณ 19 ล้านครัวเรือน

หลังจากที่แยกร่างรัฐธรรมนูญครบตามที่กำหนด กกต. ต้องดำเนินการจัดให้มีการลงประชามติ ภายใน 30 ถึง 45 วัน ซึ่งอาจจะเป็นปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2559

"ส่วนคำถามประชามติ จะถามว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับร่างรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะสอบถามคำถามอื่นได้ด้วย แต่จะต้องเป็นคำถามที่ส่งมาจาก สนช.และ สปช. สภาละ 1 คำถาม ก่อนส่งมาให้ ครม.พิจารณา หาก ครม.เห็นชอบ จะส่งให้ กกต.จัดทำประชามติในวันเดียวกันด้วย ห้ามจัดทำประชามติคนละวัน"

5. เมื่อ สปช.ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ ถือว่า หน้าที่ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้ยุบ สปช. พร้อมจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีสมาชิกไม่เกิน 200 คน ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี โดยไม่ผ่านการทูลเกล้าฯ

6. ถ้า กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จึงกำหนดว่า ให้ดำเนินการแต่งตั้ง กรรมาธิการร่างรัฐธรรม 21 คน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ โดยจะต้องทำให้เสร็จภายใน 6 เดือน ก่อนทำประชามติใหม่อีกครั้งหนึ่ง

7. ส่วนกรณีที่จะนำประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจจะมีบางประเด็นที่ไม่ตรงกับมาตราที่ควรจะอยู่ก็ให้ไปปรับแก้ ทั้งนี้จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ส่ง สนช.ภายใน 1-2 วันนี้

วิษณุ เผย ที่ประชุม คสช.-ครม.เห็นชอบ ร่างแก้ไข รธน.ชั่วคราวปี 57 แล้ว ชี้แก้ รธน.รวม 7 เรื่อง เปิดทางทำประชามติ-ขยายเวลาพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญออกไปอีก 30 วัน เป็น 90 วัน 9 มิ.ย. 2558 17:29 9 มิ.ย. 2558 18:19 ไทยรัฐ