วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวภูเก็ต ฮือ ต้านโครงการเสาไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

ชาวบ้านป่าคลอก - เทพกระษัตรี กว่า 200 คน ลุยศาลากลางภูเก็ต ต้านโครงการสำรวจก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ด้านพ่อเมือง สั่งตั้งเวทีใหญ่ให้ ปชช. มีส่วนร่วมใน 2 สัปดาห์...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. 58 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านใน ต.ป่าคลอก และ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่อาศัย และมีที่ดินอยู่ในแนวสำรวจโครงการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกว่า 200 คน นำโดย นายสุรทิน เลี่ยนอุดม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.รัษฎา เป็นแกนนำชาวบ้านเรียกร้องให้มีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และขอเข้าพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต เพื่อขอไม่ให้มีการดำเนินการตามแผนของ กฟผ. จากนั้น ให้ นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต ได้ออกมาพูดคุย เนื่องจาก ผวจ.ภูเก็ต ติดภารกิจท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของทหาร-อส.

ทั้งนี้ สำหรับข้อเรียกร้องของชาวบ้าน คือ ขอให้มีการเปิดเวทีใหญ่ ให้ภาคประชาชนทั้งหมดมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมกันนี้ ยังได้แจกจ่ายเอกสารโต้แย้ง 5 ประเด็นที่ผู้แทน กฟผ. ชี้แจงกับ ผวจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้แก่ 1. ความจำเป็นในการทำสายส่ง 500 กิโลโวลต์ ที่ตัวแทนชาวบ้านให้ความเห็นว่า ไม่ได้มีปัญหาในการเพิ่มไฟฟ้าให้แก่ภูเก็ต ไม่ได้ถ่วงความเจริญ แต่มีปัญหากับวิธีคิดเดิมๆ ของ กฟผ. ที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่รู้จักใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการออกแบบ และวางแผนการทำงานเพื่อกระทบสิทธิ์ของประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งคิดง่ายๆ คือ ขยายเขตเวนคืน และรอนสิทธิ์ 2. ที่บอกว่า ถ้าสร้างในแนวแรงสูงเดิม จะต้องผ่านชุมชนมากกว่านั้น ที่จริงแนวแรงสูงเดิม มีระยะปลอดภัยประมาณ 40-50 เมตร ดังนั้นแนวแรงสูงเดิม จึงกระทบสิทธิ์น้อยที่สุด 3. จะให้ค่าเวนคืนรอนสิทธิ์ในที่ดินเท่าราคาตลาดนั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายรองรับ มีขั้นตอน มีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ มีราคาจากกรมที่ดิน และธนารักษ์เป็นตัวคำนวณ บวกด้วยปัจจัยอื่นเข้ามา เปอร์เซ็นต์ของที่ดินถูกเวนคืนซึ่งไม่เท่ากัน และความเสื่อมสภาพของราคาที่ดินด้วย 4. ที่ กฝผ. แจ้งว่าหากทำใต้ดิน ราคาจะแพงกว่าบนดินถึง 40 เท่านั้น จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ มีข้อมูลทางวิชาการเปรียบเทียบเอาไว้ให้ดูประมาณ 7-10 เท่าต่อหน่วยความยาว หากเทียบทั้งโครงการอาจประมาณ 3–5 เท่า กล่าวคือ ไม่ใช่ 40 เท่า ตามที่อ้าง หากสร้างในแนวเดิมก็ไม่ต้องเสียค่าเวนคืนใหม่ ประหยัดค่า Transmission Loses ปีละหลายร้อย หรือหลายพันล้านบาท และ 5. การที่ ผวจ. จะตั้งคณะกรรมการ โดยให้ นายอำเภอถลางเป็นประธาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปสำรวจชาวบ้านที่เดือดร้อนนั้น ขณะนี้ชาวบ้านเห็นว่า ควรมีตัวแทนภาคประชาชน ที่จะเข้าร่วมเป็นปากเสียงแล้ว

ด้าน นายณัชชา อึงอำนวยพร ทนายความ และตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องขณะนี้ คือ ไม่อยากให้มีการสร้างในแนวที่สำรวจใหม่ ถึงแม้ กฟผ. อ้างว่า จะมีเงินเวนคืนในราคาตลาดก็ตาม เพราะชาวบ้านมองว่า ผลกระทบจะตามมาอีกไม่ใช่น้อย เช่น เมื่อก่อนตกลงจะสร้างในแนวเส้นดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ทาง กฟผ.สามารถที่จะอ้างสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.พลังงานฯ ในการรื้อ ทุบ ทำลายทรัพย์สิน บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในบริเวณที่มีแนวเสาผ่าน โดยไม่คำนึงถึงชาวบ้านอีก เช่นเดียวกับที่เข้าไปวางหมุดสำรวจ ที่สำคัญ จากการศึกษาแนวเสาเดิมนั้นสามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนเป็นแนวสายใต้ดิน แต่ กฟผ. ไม่ทำ ประชุมหลายครั้งไม่มีตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วม ครั้งนี้จึงอยากให้มีเวทีใหญ่สำหรับประชาชนได้มีปากมีเสียงบ้าง ส่วนจำนวนผู้ที่กำลังจะได้รับผลกระทบนั้น จากการร่วมลงคัดค้านล่าสุด มีชาวบ้านมาลงชื่อแล้วประมาณ 500 ราย

ต่อมาเมื่อเวลา 12.30 น. วันเดียวกัน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต ได้เดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้าน และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะมีการจัดประชุมใหญ่ร่วมกับทุกภาคส่วนภายใน 2 สัปดาห์ โดยจะเชิญผู้บริหาร กฟผ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ยังไม่สามารถระบุวัน เวลาและสถานที่ได้ ตัวแทนและชาวบ้านจึงพอใจ และเดินทางกลับอย่างสงบ.

ชาวบ้านป่าคลอก - เทพกระษัตรี กว่า 200 คน ลุยศาลากลางภูเก็ต ต้านโครงการสำรวจก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ด้านพ่อเมือง สั่งตั้งเวทีใหญ่ให้ ปชช. มีส่วนร่วมใน 2 สัปดาห์... 9 มิ.ย. 2558 17:20 9 มิ.ย. 2558 21:47 ไทยรัฐ