วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มข.เล็งสร้าง พิพิธภัณฑ์ครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ให้คนรุ่นหลังศึกษา

แพทย์ มข.เล็งสร้างพิพิธภัณฑ์ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ-เจดียสถาน ไว้เป็นอนุสรณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง เฉกเช่นเดียวกับเกจิดังของไทยทั้งหลาย โดยจะรวบรวมชีวประวัติ อัฐบริขารที่เกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.58 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา และสถานที่ให้กับประชาชนได้กราบสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยมีการเชื่อมสัญญาณจากชั้น 7 ห้องพิพิธภัณฑ์ใหญ่ อาคารเรียนรวม ซึ่งเป็นสถานที่ของการดองสรีระสังขารในการเป็นครูใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์ ลงมายังจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กับประชาชนได้กราบไหว้ ยังคงมีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาทยอยกันมากราบไหว้หลวงพ่อคูณกันตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมดอกบัวให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในจุดดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในภาพรวม เนื่องจากมีการนำภาพของหลวงพ่อคูณ รวมไปถึงรูปหล่อของหลวงพ่อคูณ มาติดตั้งในจุดดังกล่าวเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ยังคงมีการตั้งจุดรับบริจาคเพื่อสมทบกองทุนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อพระภิกษุอาพาธ ไว้ในจุดดังกล่าวด้วย

นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า จุดกราบสรีระสังขารที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้จัดให้บริการนั้นจะติดตั้งต่อเนื่องไปโดยไม่มีกำหนด โดยจะมีการเชื่อมสัญญาณจากชั้น 7 ลงมาให้กับประชาชนได้ชมอ่างดองสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสรีระสังขารของท่าน หลังครบกำหนด 3 สัปดาห์ ซึ่งในขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบในทุกสัปดาห์ โดยทีมแพทย์และอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์นั้น โดยในสัปดาห์นี้ได้ตรวจสอบไปแล้วยังคงพบว่า สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณยังคงเป็นไปตามปกติ ซึ่งจากนี้ไปจะเริ่มมีระยะห่างในการตรวจสรีระสังขารของท่านตามหลักวิชาการและตามที่ภาควิชาฯ กำหนด โดยเมื่อครบกำหนดของการดองสรีระสังขาร 1 ปี ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 2 และ 3 ในภาควิชาภายวิภาคศาสตร์ต่อไป

ขณะที่ยอดเงินบริจาคตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ทั้งจากการเปิดจุดรับบริจาคในช่วงของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และการโอนสมทบเข้าในบัญชีธนาคารที่ระบุนั้น สรุปยอด ณ วันที่ 5 มิ.ย.2558 อยู่ที่ ประมาณ 52,300,000 บาท ขณะที่รายจ่ายในศาสนพิธีตลอดทั้ง 9 วัน 8 คืนนั้น อยู่ที่ประมาณ 7,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการร่วมทุกฝ่ายได้พิจารณาจัดสรรการเบิก-จ่ายตามระเบียบไปแล้ว ทำให้ยอดเงินสุทธิในเงินดังกล่าวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 45,000,000 บาท

"ในพินัยกรรมของท่าน ระบุชัดเจนว่า เงินที่ได้จากการทำบุญนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใช้จ่ายในงานศาสนพิธี ซึ่งมีรายจ่ายรวมกว่า 7 ล้านบาท และส่วนที่ 2 คือการใช้ในการให้ความช่วยเหลือในด้านของการรักษาพยาบาลให้กับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ ซึ่งในการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ ได้นำเงินดังกล่าวตั้งเป็นกองทุนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อพระภิกษุอาพาธ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน โดยจะมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย อธิการบดี มข., คณบดีคณะแพทยศาสตร์, มข., ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งการเชิญญาติของหลวงพ่อคูณ และคณะกรรมการวัดบ้านไร่หรือลูกศิษย์ จาก จ.นครราชสีมา เข้าร่วมในการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธตามที่หลวงพ่อคูณระบุทั้งหมด" นพ.ชาญชัยกล่าว

นพ.ชาญชัย กล่าวว่า คณะแพทย์ มข.เตรียมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่คณะแพทยศาสตร์ มข. เพื่อร่วมระลึกในความเมตตาของหลวงพ่อคูณ โดยจะมีการรวบรวมชีวประวัติรวมไปถึงอัฐบริขารและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณ โดยเฉพาะกับช่วงของการรับกิจนิมนต์มายังคณะแพทยศาสตร์ มาจนถึงการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการรวมหลายฝ่ายต่างมีความเห็นในการดำเนินการจัดสร้าง เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย

ขณะเดียวกันในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้น หลังครบกำหนดการเป็นครูใหญ่ 3 ปี หรือในปี 2561 จะมีการนำสรีระสังขารของท่านมาสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีทางศาสนาที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงหลังจากที่ท่านละสังขาร ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่พร้อมที่สุดในทุกๆ ด้าน

สำหรับการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพจริงนั้น ในพินัยกรรมระบุไว้ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง หรือตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งในจุดดังกล่าวนี้ เราต้องมองรอบด้านที่สุด เพราะจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณเดินทางมาร่วมงานหลายแสนคน ดังนั้น ยังคงมีสถานที่ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย วัดป่าเวฬุวัน ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น, พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น หรือสถานที่ใดที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร ซึ่งหากมีการสร้างเมรุลอยหรือเมรุชั่วคราวขึ้นจริงสำหรับการใช้ในการประกอบพิธีนั้น ก็จำเป็นจะต้องสร้างเจดีย์ครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งเพื่อถวายให้แด่ท่านด้วย ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมร่วมทุกฝ่ายในภาพรวมอีกครั้งทั้งหมด.

แพทย์ มข.เล็งสร้างพิพิธภัณฑ์ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ-เจดียสถาน ไว้เป็นอนุสรณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง เฉกเช่นเดียวกับเกจิดังของไทยทั้งหลาย โดยจะรวบรวมชีวประวัติ อัฐบริขารที่เกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา... 9 มิ.ย. 2558 16:56 9 มิ.ย. 2558 17:24 ไทยรัฐ