วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค่าแรงยังวันละ300

กระทรวงฯเร่งชี้แจง ลอยตัวแค่งานวิจัย

กระทรวงแรงงานยืนยันค่าแรงขั้นต่ำยังอยู่ที่วันละ 300 บาททั่วประเทศ ส่วนอัตราใหม่เป็นเรื่องอนาคต ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559 เป็นวันละ 360 บาท ด้าน ส.อ.ท.หนุนนโยบายกระทรวงแรงงานยกเลิกประชานิยมค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศ ยุค “ยิ่งลักษณ์” กลับมาใช้แนวทางเดิม ให้แต่ละจังหวัดพิจารณายึดเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆ

ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าจะมีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ว่า หลังจากมีการนำเสนอข่าว คณะกรรมการค่าจ้างกลาง มีมติให้ยกเลิกอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ในปี 2559 และจะนำระบบค่าจ้างแบบลอยตัวมาบังคับใช้ ทำให้คนเกิดความสับสนว่าจะมีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แต่ในอนาคตจะปรับขึ้นเท่าไหร่ จะใช้อัตรา 300 บาทเป็นฐานค่าจ้าง จะไม่ต่ำกว่า 300 บาทอย่างแน่นอน ในส่วนระบบค่าจ้างแบบลอยตัว ที่มีการนำมากล่าวในการสัมมนาเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. คณะผู้วิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพียงนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างแบบลอยตัว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนาเท่านั้น

นายอารักษ์กล่าวว่า การศึกษาระบบค่าจ้าง ลอยตัวในประเทศไทย เพื่อจะดูว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร สามารถศึกษาวิจัยได้ แต่คณะกรรมการค่าจ้าง ยังไม่มีมติให้นำระบบนี้มาใช้ ขณะนี้จึงยังใช้ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559 จะเป็นอย่างไร คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด จะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด เสนอมาให้คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีพิจารณา มีมติอย่างไร จึงนำเสนอตามขั้นตอนไปสู่ ครม.หากจังหวัดใดไม่ปรับเพิ่ม อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนั้นจะยังคงอยู่ที่ 300 บาท จังหวัดที่อาจจะปรับก็จะมีเกณฑ์พิจารณาชัดเจนรองรับการประกาศค่าจ้าง อาจจะเป็นกลุ่มหรือโซนจังหวัดเศรษฐกิจดี แต่ต้องไม่ต่างจากจังหวัดใกล้เคียงมากเกินไป

“การปรับไม่ใช่ทำได้ตามอำเภอใจ หลังคณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดจะส่งผลการพิจารณา ว่าจะปรับขึ้นหรือไม่ ต้องให้คณะอนุกรรมการวิชาการค่าจ้างพิจารณาศึกษาข้อมูลว่าแต่ละจังหวัดมีปัจจัยอะไร ที่สามารถจะปรับขึ้น หรือให้คงที่อัตราเดิม กลุ่มจังหวัดที่เศรษฐกิจดีจะปรับยังไง การดำเนินการเป็นอย่างไร และส่งให้คณะกรรมการค่าจ้างซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมในเดือน ต.ค. แต่ปีนี้ปลัดแรงงาน เกษียณพอดี จึงอาจต้องรอปลัดคนใหม่มาทำหน้าที่แทน” นายอารักษ์กล่าว

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า คสรท. มีมติเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559 ขอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับค่าจ้างเพิ่มจาก 300 บาท เป็นวันละ 360 บาทเท่ากันทุกจังหวัด เนื่องจากก่อนหน้านี้ คสรท.ได้สำรวจค่าครองชีพของแรงงานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตรา นี้ รวมทั้งอยากให้มีการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง โดยแรงงานที่ทำงานมานาน ควรได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง ให้พิจารณาจากอายุงานและศักยภาพในการทำงาน คสรท.ไม่เห็นด้วยกับการที่บอร์ดค่าจ้างมีแนวคิดที่จะให้กลับไปใช้วิธีพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในรูปแบบเดิมโดยยึดตามสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ และให้อนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเสนอตัวเลขมายังบอร์ดค่าจ้าง เพราะอำนาจพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างอยู่ในมือของฝ่ายรัฐและนายจ้าง

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ขอสนับสนุนแนวนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ล่าสุดได้ประกาศยกเลิกนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แบบประชานิยมของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้กำหนดแบบเท่ากันทั่วประเทศและกำหนดขั้นต่ำไว้เท่ากันที่ 300 บาทต่อวัน และเตรียมพิจารณากลับไปใช้ระบบเดิม ที่ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆ โดยอัตราค่าจ้างใหม่จะมีการพิจารณาประกาศอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 การพิจารณาค่าแรงใหม่ จะไม่ใช่วิธีการพิจารณาจากส่วนกลาง แต่จะให้แต่ละจังหวัดทั้งภาคเอกชน ผู้ใช้ แรงงาน นายจ้างไปหารือกันตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด แล้วเสนอมาให้คณะกรรมการของกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการไตรภาคี ที่ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ลูกจ้าง มาหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการว่า แต่ละจังหวัดจะมีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อวันในอัตราเท่าใด

กระทรวงแรงงานยืนยันค่าแรงขั้นต่ำยังอยู่ที่วันละ 300 บาททั่วประเทศ ส่วนอัตราใหม่เป็นเรื่องอนาคต ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559 เป็นวันละ 360 บาท ด้าน ส.อ.ท.หนุนนโยบายกระทรวงแรงงาน 9 มิ.ย. 2558 07:38 9 มิ.ย. 2558 07:38 ไทยรัฐ