วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ศิริราช” เปิดแล็บรับตรวจเชื้อ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว “ศูนย์แล็บศิริราชก้าวไกล ส่งตรวจได้ทางไปรษณีย์” ว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ และนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังขาดโอกาสในการได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค เนื่องจากหลายโรงพยาบาลยังมีข้อจำกัดในการตรวจแล็บ ดังนั้นศิริราชจึงเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถส่งแล็บที่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยโรค มาตรวจที่ห้องแล็บของศิริราช ซึ่งการให้บริการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย ในการรับเชื้อมาส่งตรวจยังศูนย์ห้องปฏิบัติการของศิริราช ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนไทย สำหรับความปลอดภัยในการจัดส่งนั้น จะดำเนินการตามความปลอดภัยมาตรฐานสากล คือ มีการห่อบรรจุปกปิดมิดชิด ไม่ให้หกออกมานอกภาชนะ ด้วยระบบป้องกันถึง 3 ชั้น ประกอบด้วย หลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจ มีพลาสติกหุ้ม และบรรจุ ลงกล่องพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง.

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว “ศูนย์แล็บศิริราชก้าวไกล ส่งตรวจได้ทางไปรษณีย์” ว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ... 9 มิ.ย. 2558 04:51 9 มิ.ย. 2558 04:51 ไทยรัฐ