วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เอฟเอโอ”ชมไทยแก้ปัญหาอดอยากเก่ง พบจำนวนน้องผู้หิวโหยลดลงน่าใจหาย

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชา เอฟเอโอ สมัยที่ 39 ระหว่างวันที่ 6-13 มิ.ย. ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลีว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้ารับรางวัล “Recognizing achievements in the fight against hunger” ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) มอบให้กับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรและสัดส่วนของผู้อดอยากหิวโหย และขาดสารอาหาร ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายพัฒนาของที่ประชุมอาหารโลก โดยไทยได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกในปี 56 ทั้งนี้ไทยลดสัดส่วนของประชากรที่อดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ภายในปี 58 ได้ 50% จาก 19.8 ล้านคนในปี 53 เหลือ 5 ล้านคนในปี 58 จึงถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาประเทศที่ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดความอดอยากหิวโหย และขาดสารอาหารลดลงเร็วกว่าเป้าหมายเวลาที่เอฟเอโอกำหนด ดังนั้นไทยจึงเป็น 1 ใน 72 ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ จากจำนวนสมาชิกเอฟเอโอ ทั้งสิ้น 194 ประเทศ.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชา เอฟเอโอ สมัยที่ 39 ระหว่างวันที่ 6-13 มิ.ย. ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี... 9 มิ.ย. 2558 04:17 9 มิ.ย. 2558 04:18 ไทยรัฐ