วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีความเชื่อมั่นตลาดหุ้นวูบ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO NIDA Investor Sentiment Index) ซึ่งสภาตลาดทุนได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดทำ โดยผลสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิ.ย.-ส.ค.) อยู่ที่ 88.16 ลดลง 14.17% จากผลสำรวจเมื่อเดือนที่ผ่านมา เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ตลาดหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยระบุว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจในประเทศ มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นในเชิงลบมากที่สุด ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว และจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมทั้งยังมีปัญหาความกังวล กับภาวะหนี้เสียของกลุ่มประเทศยูโรโซน และความไม่สงบจากภัยก่อการร้าย

“ปัจจัยภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ที่มีผลต่อการไหลเข้า-ออกของเงินทุน การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยเชิงบวก ที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย”

ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายกลุ่มจะพบว่า นักลงทุนรายย่อย บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีมุมมองความเชื่อมั่นลดลง อยู่ในระดับทรงตัว ค่อนไปในทางซบเซา มีเพียงนักลงทุนสถาบันต่างชาติ ที่มีมุมมองความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่ผ่านมา โดยนักลงทุนต่างชาติให้เหตุผลว่า เนื่องจากเศรษฐกิจมีทิศทางที่ฟื้นตัว และภาพรวมรัฐบาลดูดีขึ้น จากการที่ภาครัฐเร่งเบิกจ่าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะมีผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในระยะยาว ทำให้ตลาดหุ้นกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้น.

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO NIDA Investor Sentiment Index) ซึ่งสภาตลาดทุนได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดทำ... 9 มิ.ย. 2558 04:12 9 มิ.ย. 2558 04:12 ไทยรัฐ