วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงรัฐตั้งซุปเปอร์บอร์ดคมนาคม แก้รถติด

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงรัฐตั้งซุปเปอร์บอร์ดคมนาคม แก้รถติด

  • Share:

ผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งชง รัฐบาล-คสช. แก้วิกฤติจราจร แนะตั้งซุปเปอร์บอร์ดนโยบายการคมนาคม ศึกษา เพื่อเปิดเส้นทางลัด ผุดคลองผดุงฯ เป็นเส้นทางเดินเรือ ช่วยย่นระยะเดินทาง และแก้ปัญหารถติด...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 58 นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจราจรและขนส่งว่า เตรียมเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการคมนาคมในระดับสูง หรือ ซุปเปอร์บอร์ด เพื่อพิจารณาชี้ขาดแผนงานและตัดสินใจในเชิงโยบายการคมนาคมของประเทศในเชิง บูรณาการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2. จัดตั้งอาสาจราจร เพื่อทำหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล และรายงานพฤติกรรมการขับขี่ยวดยานที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วจะ ช่วยลดภาระและลดการทำความผิดได้

นายศรีราชา กล่าวอีกว่า 3. ควรควบคุมอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง เสนอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาสำรวจ กำหนด และควบคุมอัตราค่าโดยสารของรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นมาตรฐาน เหมาะสม เป็นธรรม ป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร 4. เร่งสำรวจและพัฒนาเส้นทางการบริหารจัดการจราจรและการเดินรถ พัฒนาซอยบางสายที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดเพิ่มเติม ช่วยย่นระยะเดินทางและแก้ปัญหารถติด

และ 5. สำรวจเส้นทางการเดินเรือโดยสารในคลองเพิ่มเติม เสนอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาศึกษาคลองสายใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือโดยสารเพิ่มเติม อาทิ คลองผดุงกรุงเกษม ให้สอดคล้องกับโครงการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางน้ำและทางบก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้