วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไทยทีวี' หนุน กสทช. เปิดช่องเปลี่ยนมือใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

ฝ่ายกฎหมายตัวแทนของไทยทีวีเห็นด้วยกับ กสทช.ที่เสนอให้แก้กฎหมาย หรืออาศัยอำนาจของ ม.44 เพื่อให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล สามารถโอนเปลี่ยนมือใบอนุญาต เพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้...

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2558 นายสุชาติ ชมกุล ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทยทีวี เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับแนวทาง ที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เสนอให้เปลี่ยนมือผู้ถือครองใบอนุญาตทีวีดิจิตอลได้ เพราะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการหลายช่อง ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ส่วนการเจรจากับบริษัทอื่น หรือการเดินหน้าของไทยทีวียังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ ขอรอความชัดเจนจาก กสทช. ก่อน

ก่อนหน้านี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน เสนอ 2 แนวทาง คือ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งแก้ไขมาตรา 9 พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 และมาตรา 43 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 2553

แนวทางที่ 2 เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว โดยให้ออกประกาศแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับ ให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช.

หากแก้กฎหมายสำเร็จ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล สามารถทำหนังสือมายื่นที่ กสทช. ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนมือได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้รับใบอนุญาต ห้ามถือครองเกิน 3 ช่องรายการรวมทั้ง ห้ามช่องรายการระดับความคมชัดสูง หรือ HD ถือครองช่องข่าว ตามหลักเกณฑ์ ของกสทช. เพื่อป้องกันการครอบงำและเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในด้านสื่อ

เลขาธิการ กสทช. เชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นทางออกของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ที่ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และป้องกันปัญหารัฐเก็บรายได้ไม่ครบ นอกจากนี้ยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์กับบริษัทไทยทีวี แต่ทำเพื่อภาพรวมอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล.

ฝ่ายกฎหมายตัวแทนของไทยทีวีเห็นด้วยกับ กสทช.ที่เสนอให้แก้กฎหมาย หรืออาศัยอำนาจของ ม.44 เพื่อให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล สามารถโอนเปลี่ยนมือใบอนุญาต เพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้... 8 มิ.ย. 2558 11:59 8 มิ.ย. 2558 13:02 ไทยรัฐ