วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนอายุ100 กว่าปี เป็นสตรีเสีย 97%

ในกลุ่มของผู้มีอายุยืนถึงครบรอบศตวรรษนั้น อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเดียวกัน นั่นคือ เกือบทั้งร้อย หรือตั้งร้อยละ 95 กว่า ต่างก็เป็นสตรีด้วยกันทั้งสิ้น

นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เพียรเสาะหาความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายในเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่พบเหตุผลที่จะสามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดผู้หญิงจึงมีอายุยืนกว่าผู้ชาย

การค้นคว้าแนวทางใหม่ที่ยังมีรออยู่ข้างหน้าก็คือ หาสาเหตุจากเซลล์ต้นกำเนิดพันธุกรรมระหว่างสองเพศนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เคยพบมาว่า ดูเหมือนว่าเพศจะมีบทบาทในการกำหนดช่วงอายุที่ยาวสั้นต่างกัน รวมทั้งช่วงสุขภาพด้วย.

ในกลุ่มของผู้มีอายุยืนถึงครบรอบศตวรรษนั้น อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเดียวกัน นั่นคือ เกือบทั้งร้อย หรือตั้งร้อยละ 95 กว่า ต่างก็เป็นสตรีด้วยกันทั้งสิ้น... 7 มิ.ย. 2558 13:36 7 มิ.ย. 2558 13:37 ไทยรัฐ