วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูงวัยชากลิ่นอาย ต้องรักษาสุขภาพ

นักวิจัยผู้เป็นอาจารย์ของคณะเวชศาสตร์วัยชรา มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แห่งสหรัฐอเมริกา ได้บอกเตือนว่า ผู้สูงอายุที่ชักไม่ได้กลิ่นบางกลิ่น เมื่ออายุมากขึ้น อาจจะเป็นอาการบอกเหตุว่ามีอายุสั้น

นักวิจัยได้เค้าลางเรื่องนี้มาจากการติดตามศึกษาผู้สูงอายุเฉลี่ยนาน 4 ปี ได้พบว่า คนไข้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจากการให้ลองดมกลิ่นต่างๆ 40 อย่างด้วยกัน มีโอกาสที่จะเสียชีวิตลงเมื่อไหร่ก็ได้ สูงถึงร้อยละ 45 ในขณะที่ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด จะมีอันตรายในเรื่องนี้เพียงร้อยละ 18 เท่านั้น

ในหมู่คนไข้ผู้สูงอายุที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิดไม่ร้ายแรง แต่เรื้อรัง.

นักวิจัยผู้เป็นอาจารย์ของคณะเวชศาสตร์วัยชรา มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แห่งสหรัฐอเมริกา ได้บอกเตือนว่า ผู้สูงอายุที่ชักไม่ได้กลิ่นบางกลิ่น เมื่ออายุมากขึ้น อาจจะเป็นอาการบอกเหตุว่ามีอายุสั้น... 7 มิ.ย. 2558 13:34 7 มิ.ย. 2558 13:34 ไทยรัฐ