ข่าว

วิดีโอ

โรคลมชัก

โรคลมชัก เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อยในคนทั่วโลก ถึงแม้อาการเหล่านี้จะหายได้ในบางคน แต่หลายคนมีอาการชักตลอดชีวิต โรคนี้เกิดได้กับคนทุกวัยและทุกภูมิภาค ส่วนการรักษานั้นสามารถรักษาได้ทั้งการใช้ยาและการผ่าตัด สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiepilepsy.com 

โรคลมชัก การชักมีกี่แบบ การปฐมพยาบาล ผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค อาการชักกับการไวต่อแสง การตายโดยไม่ทราบสาเหตุในโรคลมชัก โรคระบบประสาท อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกสมอง โรคติดเชื้อระบบประสาท กุมารประสาทศัลยศาสตร์ การเคลื่อนไหวผิดปกติ และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู การรักษาทางยา การผ่าตัดโรคลมชัก ทันโรคลมชัก ฯลฯ...

7 มิ.ย. 2558 12:07 7 มิ.ย. 2558 12:07 ไทยรัฐ