ข่าว

วิดีโอ

สวนดุสิตโพล ชี้ ปชช.เห็นด้วย 'บิ๊กตู่' ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคาด2ปีพร้อม

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน ร้อยละ 76.94 เรียกร้องให้นายกฯ ควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แก้ไขความขัดแย้ง เน้นปัญหาเศรษฐกิจ-การศึกษา โดยร้อยละ 75.11 เห็นด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง คาดใช้เวลาประมาณ 2 ปีถึงจะพร้อม...

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2558 ที่มีกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนจึงจะมีการเลือกตั้ง โดยให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศไปในลักษณะเช่นนี้ก่อน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี 'ปฏิรูปประเทศ' ก่อน 'เลือกตั้ง' 'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 1,249 คน ระหว่าง วันที่ 3-6 มิถุนายน 2558

       
1. ประชาชนคิดอย่างไรกับ กรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนจึงจะมีการเลือกตั้ง โดยให้ พล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศไปก่อน อันดับ 1 ร้อยละ 76.94 ระบุว่า ควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะได้ไม่มีความขัดแย้งหลังการเลือกตั้ง อันดับ 2 ร้อยละ 73.18 ระบุว่า การปฏิรูปควรให้ความสำคัญกับปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ การเมือง และการทุจริต ขณะที่ ร้อยละ 57.65 ระบุว่า จะใช้วิธีการใดก็ได้ ขอเพียงบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ร้อยละ 51.64 ควรมีการชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ และ ร้อยละ 50.07 ระบุว่า อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว มีความเป็นประชาธิปไตย ไม่เป็นการเมืองรูปแบบเดิมๆ
       
2. ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากให้มีการปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อน คือ อันดับ 1 ร้อยละ 74.22 เศรษฐกิจ อันดับ 2 ร้อยละ 72.06 การศึกษา อันดับ 3 ร้อยละ 68.69 การเมือง อันดับ 4 ร้อยละ 67.50 ทุจริตคอร์รัปชัน และ อันดับ 5 ร้อยละ 65.88 ระบบราชการ
       
3. นับจากวันนี้ ประชาชนคิดว่าควรใช้เวลานานเท่าใดในการปฏิรูปประเทศเพื่อให้พร้อมสู่การเลือกตั้ง อันดัับ 1 ร้อยละ 36.20 ระบุ 2 ปี เพราะ เป็นเวลาที่เหมาะสม ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป ทำให้มีเวลาในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ฯลฯ อันดัับ 2 ร้อยละ 31.09 เห็นว่า 1 ปี เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามโรดแม็ปที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 18.19 คิดว่า 3 ปี เพราะ เป็นเรื่องสำคัญ ละเอียดอ่อน ควรศึกษาข้อมูลจากหลายๆ ฝ่าย อยากได้นักการเมืองที่ดี เป็นการเมืองที่ใสสะอาด ฯลฯ ร้อยละ 14.52 อื่นๆ ไม่แน่ใจ แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม, ไม่เกิน 5 ปี, ใช้เวลาเท่าใดก็ได้
       
4. เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง อันดับ 1 ร้อยละ 75.11 เห็นด้วย เพราะ จะได้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่เกิดปัญหาภายหลัง ประเทศจะได้เดินหน้า มีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 24.89 ไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว การปฏิรูปไม่น่าจะแก้ปัญหาให้หมดไปได้ อาจต้องใช้เวลานานมาก ฯลฯ.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน ร้อยละ 76.94 เรียกร้องให้นายกฯ ควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แก้ไขความขัดแย้ง เน้นปัญหาเศรษฐกิจ-การศึกษา โดยร้อยละ 75.11 เห็นด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง คาดใช้เวลาประมาณ 2 ปีถึงจะพร้อม... 7 มิ.ย. 2558 10:40 7 มิ.ย. 2558 10:59 ไทยรัฐ