ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ กั๊กตอบ ประชามติปฏิรูปประเทศ 2 ปีก่อนเลือกตั้ง

รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันแก้รธน.ฉบับชั่วคราว 57 ได้ข้อยุติแล้ว ทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมขยายเวลาทำงานให้กับคณะกมธ.ยกร่างรธน.ปัดตอบ ปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง ระบุ ถึงเวลาที่จำเป็นค่อยตัดสินใจ ยัน จะถามประเด็นเป็นตัวบุคคลไม่ได้

วันที่ 6 มิ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ขอออกความเห็นถึงข้อเสนอ การเปิดช่องให้ทำประชามติเพื่อปฏิรูปประเทศ 2 ปี ก่อนจัดการเลือกตั้งนั้น จะถูกมองว่า สืบทอดอำนาจ หรือไม่ แต่ตอนนี้มีเพียงประเด็นการทำประชามติ เพื่อสอบถามว่า จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ส่วนประเด็นอื่นเป็นเพียงเรื่องแถม ที่เข้ามาเท่านั้น และคงไม่สามารถถามประเด็นได้จำนวนมาก แต่ขอให้ถึงเวลาที่จำเป็นก่อน ถ้าจะถามในส่วนประเด็นอื่นหรือไม่

ส่วนกรณี ประชาชนจะล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อ ให้เปิดทางประชามติปฏิรูปประเทศ 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง ไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว จะทำได้หรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าทำได้หรือไม่ แต่ถ้าทำประชามติโดยถามที่ตัวคณะบุคคล คือ ให้คณะรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศ 2 ปี จะทำได้หรือไม่ เรื่องนี้หากทำประชามติ จะไม่ผูกกับกฎหมายเดิม แต่การทำประชามติหลัก คือ ถ้าอยากรู้อะไร แต่ไม่ใช่ชื่อคน หรือหลักการสามารถถามได้ทั้งนั้น

นายวิษณุ ระบุว่า การต้ังคำถามประชามติในเรื่องใด ตัวรัฐธรรมนูญจะต้องเปิดทางให้ถามประเด็นที่จะสอบถามด้วย ไม่ใช่เฉพาะการสอบถามว่ารัฐบาลควรอยู่ต่อเพื่อปฏิรูปประเทศ 2 ปี ส่วนจำเป็นต้องปฏิรูปประเทศ 2 ปี หรือไ่ม่ ไม่ขอให้ความเห็น เพราะจะโยงไปเกี่ยวกับข้อเสนอของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นายวิษณุ ระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่กำลังแก้ไข จะเปิดทางให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่วนองค์กรที่จะทำประชามติ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แต่โดยหลักต้องถามเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยได้ข้อยุติจะขยายเวลาการทำงานให้กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่จำเป็นต้องขยายเวลาให้ถึง 30 วัน พร้อมยืนยันว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ไม่ได้มีปัญหาใดที่ยังไม่ส่งมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ยืนยันว่า ไม่ได้ล่าช้า

รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันแก้รธน.ฉบับชั่วคราว57 ได้ข้อยุติแล้ว ทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมขยายเวลาทำงานให้กับคณะกมธ.ยกร่างรธน.ปัดตอบ ปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง ระบุ ถึงเวลาที่จำเป็นค่อยตัดสินใจ ยัน จะถามประเด็นเป็น 6 มิ.ย. 2558 20:46 6 มิ.ย. 2558 21:14 ไทยรัฐ