ข่าว

วิดีโอ

สปช.ยืมมือ ปชช.ล่าชื่อ 3 หมื่นคน กดดันรัฐปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง

สปช.เดินเกมซาวเสียง ข้อเสนอปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง เข้าที่ประชุม สปช. พร้อมยืมมือประชาชน 3 หมื่นคน เข้าชื่อกดดันรัฐบีบปฏิรูปประเทศก่อนหย่อนบัตร

วันที่ 6 มิ.ย. นายมนูญ ศิริวรรณ สมาชิก สปช. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เสนอญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ต่อ กมธ.ยกร่างฯ ให้มีการปฏิรูป 2 ปี ก่อนจัดเลือกตั้ง จึงต้องดูว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจาก กมธ.ยกร่างฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมี สปช. มาซาวเสียงสอบถามความเห็นจากสมาชิก สปช. ในห้องไลน์ของ สปช. ว่า เห็นด้วยกับแนวทางการปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้งหรือไม่ เท่าที่ดูก็มีสปช.ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ฝ่ายที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า อยากให้การปฏิรูปประสบความสำเร็จ หากปล่อยให้ไปปฏิรูปหลังเลือกตั้ง จะทำให้การปฏิรูปชะงักได้

ขณะที่ สปช.ฝ่ายไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า เกรงว่าจะถูกวิจารณ์เป็นการสืบทอดอำนาจให้ สปช. และนายกรัฐมนตรี ขณะนี้เป็นแค่การเริ่มต้นซาวเสียงเท่านั้น ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อสรุปอย่างไร แต่หากมีเสียงสนับสนุนเรื่องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจำนวนมาก เชื่อว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม สปช.ชุดใหญ่ เพื่อหารือและขอมติสนับสนุนการปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง เพื่อให้ข้อเสนอดังกล่าวมีน้ำหนักและถูกนำไปปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ยินว่า มี สปช.บางส่วน อาจจะล่าชื่อประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนเรื่องการปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้งด้วย

นายนิรันดร์ พันทรกิจ สปช. กล่าวว่า เท่าที่มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการ กับสปช.บางส่วน มีการพูดคุยกันว่า การจะผลักดันข้อเสนอเรื่องการปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้งให้สำเร็จ จะต้องใช้ประชาชนผลักดัน โดยต้องใช้การล่ารายชื่อประชาชน 2-3 หมื่นคน ส่งให้ สปช. กมธ.ยกร่างฯ และรัฐบาล ให้เห็นว่า ประชาชนมีความต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แต่แนวทางการล่าชื่อดังกล่าว จะให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการเอง สปช. จะไม่เป็นตัวตั้งตัวตีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะจะถูกมองว่าทำเพื่อสืบทอดอำนาจให้ตัวเอง ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มล่าชื่อประชาชนได้เมื่อใด เพราะเป็นเพียงการหารือคุยกันนอกรอบเท่านั้น ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมา

สปช.เดินเกมซาวเสียง ข้อเสนอปฏิรูป 2 ปี ก่อนเลือกตั้ง เข้าที่ประชุม สปช. พร้อมยืมมือประชาชน 3 หมื่นคน เข้าชื่อกดดันรัฐบีบปฏิรูปประเทศก่อนหย่อนบัตร 6 มิ.ย. 2558 15:57 6 มิ.ย. 2558 17:47 ไทยรัฐ