ข่าว

วิดีโอ

อิทธิฤทธิ์..พญานาค "พ่อจื่อ" ปลุกพลังน้ำ...เอื้อที่ดินแสนไร่

โดย ก้อง กังฟู

พระกริ่งเจริญพร 6 รอบ.

มวลมนุษยชาติมีคติความเชื่อในเรื่องของ “พญานาค” มาเนิ่นนานนับพันๆปี แม้ปัจจุบันโลกจะหมุนเข้าสู่ยุคไฮเทคแล้วความเลื่อมใสศรัทธาก็ยังไม่เสื่อมถอย ยัง นำมาข้องเกี่ยวนการลิขิตธรรมชาติ...

กำหนดแต่ละปี...ฟ้าฝนตกมากหรือน้อยเท่าใดพญานาคจะมาให้น้ำกี่ตัว...

O O O

บวรพุทธศาสนา...ได้ฝังลึกกับแต่ละ บทบาทของพญานาค โดยเข้ามาผูกพันกับองค์พระปฐมศาสดา เกือบทุกช่วงและขั้นตอน แล้ว สืบต่อสู่สงฆ์ผู้เป็นสาวกทั้งๆที่....ไม่มีใครเคยเห็นตัวเป็นๆ

...ก็ยังเชื่อว่ามี “พญานาค” ตัวเป็นๆ

บทบาทของพญานาคตามความเชื่อ...นอกเหนือจาก หนองคายเรื่อง “บั้งไฟพญานาค” ในวันออก พรรษา อื่นๆก็มีอีกมากในภาคอีสาน อย่างที่ คำชะโนดอุดรธานี หรือจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนน้ำลำเชียงทา (ลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี) วัดเขาตาเงาะอุดมพร ก็มีการสำแดง อิทธิปาฏิหาริย์ของพญานาค เช่นกัน

วัดเขาตาเงาะอุดมพร บ้านหัวหนอง ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว โดยมี พระครูวิมลภาวนาคุณ “จื่อ พันธมุตโต” อายุ 72 ปี พรรษา 39 เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปปัจจุบัน...

O O O

...หลวงพ่อจื่อ เดิมชื่อ “กิมจื่อ แซ่จึง” เกิดปี 2486 ที่บ้านกอก อำเภอจัตุรัส อยู่ในฐานะที่ยากจน บิดามีเชื้อสายจีน มารดาเป็นคนอีสาน หลังเรียนจบชั้น ป.4 ก็ออกมาทำงานหาเงินช่วยครอบครัว ด้วยการตัดเย็บเสื้อผ้า พอเข้าสู่วัยหนุ่มจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

ยุคนั้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็นตามร้านเป็นที่นิยมกว่าการซื้อจากร้านซึ่งมักจะถูกเรียกว่าผ้าโหล อาชีพนี้จึงโกยเงินโกยทองเรียกว่าใครที่ได้ใส่เสื้อผ้าฝีมือ “ช่างจือ” นั้นไม่แพ้ได้ใส่ของ “จิ้นบางลำพู” หรือ “ทรงสมัย บางขุนพรหม” ส่งผลให้กิมจื่อมีชีวิตที่สุขสบาย...

O O O

พออายุเข้าปีที่ 30 ชีวิตเริ่มเปลี่ยน เมื่อได้พบกับ “หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต” วัดคงคาคีรี (วัดดูน) มัญจาคีรี ขอนแก่น หลังฟังธรรมได้เกิดความรู้สึกว่า ชีวิตที่ผ่านๆมันเป็นความสนุกและสบาย...ไม่ใช่ความสุข...

ด้วยความเลื่อมใสจึงขอบวช...หลวงปู่ผางไม่รับแต่บอกให้ออกไปธุดงค์ในคราบฆราวาสก่อน 1 ปี แล้วค่อยมาพบกัน นายกิมจื่อก็เลยออกเดินทางไปตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆ ช่วงนั้นบางครั้งก็พบกับกลุ่มชนที่มี ความคิดเห็นตรงกันข้ามกับรัฐบาล ซึ่งก็หมิ่นเหม่จะมีอันตรายก็รอดพ้นมาได้ด้วยมิได้ฝักใฝ่ในการเมือง...

O O O

ด้วย...ต้องเผชิญกับภยันตภัยหลากหลาย บางครั้งก็เกิดความท้อแท้คิดจะกลับเข้าเมือง เช่นกัน แต่ก็ มีสัมผัสคล้ายกับเป็นพญานาคมาบอกให้มีขันติมีวิริยะ จึงปฏิบัติต่อจนครบปีแล้วจึงกลับมาหาหลวงปู่ผางอีกครั้งแล้วเล่าเรื่องราวและสัมผัสต่างๆให้ฟัง...

เมื่อการทดสอบผ่าน....จึง อนุญาตให้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตอนนั้นอายุได้ 32 ในปี 2518...

หลังพ้นจากนวกะ...ได้ออกธุดงค์ผ่านมาเข้าสู่อำเภอหนองบัวระเหว เห็นว่าเขาตาเงาะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงปักกลดจำศีล ขณะวิปัสสนาปฏิบัติมีสัมผัสเหมือน กับพญานาคมาบอกว่าให้สร้างวัดตรงจุดนี้แล้วถัดลงไปเป็นลำน้ำเชียงทาให้ทำเขื่อนกักน้ำ ไว้...

O O O

...หลังรับบัญชาจึงดำเนินการสร้างกุฏิหลังเล็กๆก่อน จากนั้นจึงมีศรัทธาเข้ามาร่วมจึงได้นำพระภิกษุ ลูกศิษย์ และชาวบ้านร่วมกันสร้างเขื่อนดินกั้นลำน้ำลำเชียงทา ต่อมาจึงเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ สามารถเก็บน้ำให้คนใน 3 อำเภอ คือ หนองบัวระเหว บ้านเขว้า เมืองชัยภูมิ ได้ใช้ประโยชน์ทั้งบริโภคและอุปโภค

แล้วก็มีเหตุ...เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนกระทั่งระดับน้ำเปี่ยมขอบคันกั้นน้ำพร้อมที่จะพัง ชาวบ้านที่อยู่ใต้เขื่อนต่างพากันหวาดวิตก ต่อภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้น

O O O

หลวงพ่อจื่อจึงลงไปจุดธูปปักที่สันเขื่อน ตั้งจิตอธิษฐานว่า “...ได้ทำตามที่บัญชาอันเป็น กุศลกรรม หากพญานาคมีจริงจงอย่าให้เกิดภัยพิบัติต่อชาวบ้าน ให้ได้รับทุกข์เลย...”

เพียงไม่กี่ชั่วโมงฝนก็เริ่มซาและหยุดตก น้ำที่ทะลักมาเปี่ยมขอบเขื่อนเปลี่ยนทางล้นไหลลงอีกช่องสู่ลำน้ำชี บ้านเรือนที่อยู่ใต้อ่างทุกหลังปลอดภัย สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เป็นยิ่ง...!!

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นได้สร้างความศรัทธา ต่อพญานาคเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆปีก่อนจะเข้าฤดูฝนชาวบ้านจะพากันบวงสรวงพญานาค...ด้วยความศรัทธา...!!

O O O

จากนั้น...ชาวบ้านมักมาหาหลวงพ่อจื่อเพื่อให้ช่วยสร้างเขื่อนหรืออ่าง เก็บน้ำให้กับชุมชนต่างๆ ซึ่งก็ได้ทำไปแล้วหลายแห่งในหลายที่ ซึ่งก็มีเหตุที่น่าแปลกคือ จุดไหนที่พญานาคให้สร้างได้ (ขอบัญชาโดยหลวงพ่อจื่อตั้งจิตอธิษฐาน) ก็จะกักเก็บน้ำได้ดี และ จุดไหนที่ไม่อนุญาตหากยังดื้อแพ่งสร้างก็ไม่สามารถรับเก็บน้ำไว้ได้เลย

สำหรับ เขื่อนลำเชียงทา ที่อยู่ใกล้วัดนั้น ได้มีพญานาคตัวจริงโผล่มาช่วยคือกรมชลประทาน จัดงบประมาณ 700 ล้านบาท สร้างเป็นเขื่อนถาวร ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำถึง 1,700 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำเอื้อต่อพื้นที่เกษตรกรรมได้แสนกว่าไร่

O O O

แล้วสันเขื่อนเดิมหรือหลังพญานาคตัวน้อย ที่หลวงพ่อจื่อกับศรัทธาชาวบ้านร่วมสร้างไว้ก่อน ก็จมลงใต้ผืนน้ำ ดิ่งสู่เมืองบาดาล ไปโดยปริยาย

กิจกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์เสริมธรรม ปฏิบัติให้หลวงพ่อจื่อได้รับแรงศรัทธาอย่างท่วมท้น ทุกปีในช่วงวันเกิดเหล่าศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะมาร่วมปฏิบัติธรรมและฟังเทศนา ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พร้อมทั้งทำบุญ โดยมีโรงทานบริการอาหารฟรีไม่น้อยกว่า 300 ราย...เป็นการแสดงมุทิตาจิต

O O O

ปีนี้ก็เช่นกัน....ถือว่าเป็นวันครบ 72 ปีหลวงพ่อจื่อ จึงจัดขึ้น 2 วัน คือ 13 กับ 14 มิถุนายน จะยิ่งใหญ่กว่าเพราะมีการเปิดตัวและจ่ายแจก “พระกริ่งรุ่นเจริญพร 6 รอบ” โดยสร้างตามตำรับหรือก๊อบปี้ทุกอย่างและขั้นตอนของ “พระกริ่งปัญจาคีรี” หลวงปู่ผาง ผู้เป็นอาจารย์...

...ส่วนจะ เข้มขลังเทียมเท่า หรือไม่ ก็อยู่ที่ว่า...ศรัทธากันแค่ไหน...!!

ก้อง กังฟู

6 มิ.ย. 2558 09:11 6 มิ.ย. 2558 09:14 ไทยรัฐ