วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้เดินหน้าปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวในการประชุมร่วมกับนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ รร.สกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร ว่า อยากให้ พศ. พศจ.ทำงานใกล้ชิดคณะสงฆ์ ดูแลพระสงฆ์ วัด และควรมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาเป็นระยะ รวมทั้งรายงานผลการตรวจเยี่ยมด้วย ในส่วนของงานสนองรัฐบาล ที่ พศ.ต้องดำเนินการให้สำเร็จคือ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนงานในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ พศ.แล้ว พศ.ควรมีการจัดประชุมสัมมนา ผอ.พศจ.ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งต้องมีการระดมความเห็นจากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรทางพระพุทธศาสนา

“งานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ แม้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้กิจการพระพุทธศาสนามั่นคงในทุกด้าน และถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่จะทำให้ พศ.เป็นที่ยอมรับด้วย” นายสุวพันธุ์ กล่าวและว่า สำหรับการตรวจสอบและแสดงบัญชีทรัพย์สินของวัดนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางให้ตนว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะให้มหาเถรสมาคม (มส.) เป็นผู้ดำเนินการ หรือให้ดำเนินการร่วมกับ พศ. ส่วนการปรับโครงสร้างของ พศ. เป็นอีกเรื่องที่สามารถนำมาอยู่ในแผนงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาได้ เพราะเท่าที่ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับ 9 เยอะมากแต่ตำแหน่งตัน.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ... 6 มิ.ย. 2558 04:44 6 มิ.ย. 2558 04:44 ไทยรัฐ