ข่าว

วิดีโอ

จี้เดินหน้าปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวในการประชุมร่วมกับนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ รร.สกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร ว่า อยากให้ พศ. พศจ.ทำงานใกล้ชิดคณะสงฆ์ ดูแลพระสงฆ์ วัด และควรมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาเป็นระยะ รวมทั้งรายงานผลการตรวจเยี่ยมด้วย ในส่วนของงานสนองรัฐบาล ที่ พศ.ต้องดำเนินการให้สำเร็จคือ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนงานในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ พศ.แล้ว พศ.ควรมีการจัดประชุมสัมมนา ผอ.พศจ.ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งต้องมีการระดมความเห็นจากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรทางพระพุทธศาสนา

“งานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ แม้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้กิจการพระพุทธศาสนามั่นคงในทุกด้าน และถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่จะทำให้ พศ.เป็นที่ยอมรับด้วย” นายสุวพันธุ์ กล่าวและว่า สำหรับการตรวจสอบและแสดงบัญชีทรัพย์สินของวัดนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางให้ตนว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะให้มหาเถรสมาคม (มส.) เป็นผู้ดำเนินการ หรือให้ดำเนินการร่วมกับ พศ. ส่วนการปรับโครงสร้างของ พศ. เป็นอีกเรื่องที่สามารถนำมาอยู่ในแผนงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาได้ เพราะเท่าที่ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับ 9 เยอะมากแต่ตำแหน่งตัน.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ... 6 มิ.ย. 2558 04:44 6 มิ.ย. 2558 04:44 ไทยรัฐ