ข่าว

วิดีโอ

เข้มเที่ยวบินนอกตารางห้ามลง “สุวรรณภูมิ”

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมการแก้ไขปัญหาความสามารถการรองรับเที่ยวบินของประเทศไทยอย่างมีบูรณาการได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดสรรเวลาบินเข้า-ออกท่าอากาศยาน (สล็อต คอมมิทตี) ขึ้นเพื่อบริหารจัดการเวลาเข้าออกเครื่องบิน โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เนื่องจากในปัจจุบันได้มีเที่ยวบินเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าภาพรวมเที่ยวบินในทุกท่าอากาศยานปีนี้จะอยู่ที่ 800,000 เที่ยวบินในปี 59 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 900,000 เที่ยวบิน และถึง 1 ล้านเที่ยวบินในปี 61

โดยการดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องหาวิธีจัดสรรเที่ยวบินไปขึ้นลงในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้นลงมากขึ้น โดยเป็นแผนระยะแรกที่จะต้องดำเนินการในช่วง 1-2 ปีนี้ เพื่อประคองสถานการณ์ในช่วงโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะแล้วเสร็จ

“คณะกรรมการสล็อตก็ต้องมีวินัยมากขึ้น โดยจะต้องห้ามไม่ให้เที่ยวบินที่ไม่มีตารางการขึ้นลงทำการบินลงจอดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเด็ดขาด และให้ไปลงที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาแทน เพราะที่ผ่านมามีปัญหา คือ ใช้ความเป็นกันเองในการจัดสล็อตมากเกินไป เมื่อมีเครื่องบินที่ไม่ได้อยู่ในตารางการบินขอลงก็ให้ลง ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียง 5 นาที แต่เวลาเท่านี้ก็กระทบกับเที่ยวบินอื่นๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนเป็นปัญหา”.

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมการแก้ไขปัญหาความสามารถการรองรับเที่ยวบินของประเทศไทยอย่างมีบูรณาการได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดสรรเวลาบินเข้า-ออกท่าอากาศยาน (สล็อต คอมมิทตี) ขึ้นเพื่อบริหารจัดการ 6 มิ.ย. 2558 04:42 6 มิ.ย. 2558 04:42 ไทยรัฐ