ข่าว

วิดีโอ

บี้เปิดข้อมูลชี้แจงประเด็น สปสช.

นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวภายหลังประชุม ผอ.รพศ./รพท. ว่า จากกรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) สรุปผลการใช้จ่ายงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีข้อสังเกตว่าเป็นการใช้จ่ายผิดประเภทและให้แก้ไขนั้น ที่ประชุมมีมติว่า กรณีดังกล่าวควรเปิดเผยรายละเอียดของข้อสรุปการสอบสวนต่อสาธารณชน เพราะจากข่าวดังกล่าวเห็นว่าบางประเด็นส่อว่าอาจจะมีการทุจริตได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หลักกฎหมายมาพิจารณาด้วยเพราะการบริหารที่ผิดพลาดนั้นย่อมส่งผลเสียต่อกองทุนทำให้งบไปไม่ถึงสถานบริการ ดังนั้นที่ประชุมจะมีการทำหนังสือเปิดผนึกจำนวน 3 ฉบับ โดย 1.ส่งถึง รมว.กระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยต่อต้านการทุจริตแห่งชาติว่าขอให้สร้างความมั่นใจต่อสังคมในการตรวจสอบ และพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องการบริหารกองทุนว่าสามารถตอบโจทย์การบริหารกองทุนที่ดีได้หรือไม่ และกรณีพบการดำเนินกองทุนที่ผิดต่อหลักกฎหมายจะดำเนินการได้ตามแนวทางรัฐศาสตร์หรือไม่ เพราะทำให้เกิดผลเสียต่อประชาชน 2.ส่งจดหมายถึง รมว.สาธารณสุข เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการให้ สปสช.แก้ไขความผิดให้เกิด ความชัดเจนในข้อสั่งการ และจะเอาโทษต่อ สปสช.อย่างไร และ 3.ยื่นจดหมายถึง คตร.เพื่อขอทราบผลการพิจารณา สปสช.ที่ชัดเจน.

นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวภายหลังประชุม ผอ.รพศ./รพท. ว่า จากกรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ... 6 มิ.ย. 2558 04:40 6 มิ.ย. 2558 04:40 ไทยรัฐ