ข่าว

วิดีโอ

นับถอยหลับ AEC 06/06/58

ที่ผ่านมาผมได้พูดถึงการค้าการขายระหว่างกันของ AEC ที่คาดว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจหรือจังหวัดที่ทำการค้าขายกับ AEC โดยเฉพาะการค้าขายคงคึกคักมากขึ้น มาครั้งนี้อาจลงลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอาเซียนใน AEC อีก 9 ประเทศ โดยใช้ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2557 พบว่า มูลค่าการค้าของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,455.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นกลุ่มตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยที่มีสัดส่วนสูงถึง 26% ของมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งหมดในปี 2557

หากพิจารณาถึงสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าหลักใน กลุ่มอาเซียน 9 พบว่า ในปี 2557 สินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังอาเซียน 9 ประเทศใน 5 ลำดับแรก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และเม็ดพลาสติก ขณะที่ สินค้านำเข้าหลักของไทยจากอาเซียน 9 ประเทศใน 5 ลำดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้า

เพียงข้อมูลข้างต้น ท่านที่ต้องการธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกจะเห็นโอกาสทางการค้าขายได้ว่าเราควรเข้าไปทำธุรกิจในสินค้าประเภทใดที่เป็นความต้องการของอาเซียนและไทย

แน่นอนครับว่าข้อมูลเหล่านี้ ท่านผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่าน www.moc.go.th  เข้าไปเลือกในหมวดหมู่การค้าระหว่างประเทศของไทย แล้วเจาะลึกเข้าไปในรายการการส่งออกและการนำเข้าสินค้าในตลาดที่สำคัญๆ ทุกท่านจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มอิ่มเป็นรายประเทศ โดยสามารถเจาะลึกข้อมูลการส่งออกสินค้าของไทยไปยังอาเซียนและการนำเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียนทุกชนิดได้ครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 มิ.ย. 2558 13:24 5 มิ.ย. 2558 14:18 ไทยรัฐ