ข่าว

วิดีโอ

กล้ารับความจริง

โดย สหบาท

ฝ่ายที่คิด ลูกค้าหรือผู้เสพ เป็นปัจจัยเครือข่ายยาเสพติด คิดว่าถ้าไม่มีคนเสพหรือคนบริโภค ต่อให้โรงงานผลิตสินค้าออกมามากเท่าไหร่ เดี๋ยวก็เจ๊ง คิดตัดวงจรเอาคนมาบำบัด สร้างเกราะป้องกัน สร้างความเข้มแข็งชุมชน ทุกภาคส่วนต้องมีความจริงใจแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ลูบหน้าปะจมูก ต้องกล้ายอมรับความจริง แล้วแก้ให้ตรงจุด

ฝ่ายที่คิด ตัดวงจรการผลิต ไม่ให้ผู้บริโภคมีสินค้ามาบริโภค ไม่ให้มีโรงงานผลิต ไม่ให้มีนายทุน ไม่ให้มีวัตถุดิบหรือสารตั้งต้น ทำลายโกดังเก็บสินค้า ทำลายระบบ logistic ตัดเส้นทางการเงิน

มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลการข่าวจากนอกประเทศ ข้อมูลเมืองชายแดน หมู่บ้านพักคอย กลุ่มเครือข่ายทั้งพื้นที่ตอนนอก กลาง ตอนในของประเทศ มีระบบการสกัดกั้น มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม ส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือทั้งระบบการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงิน ระบบการติดต่อสื่อสาร

ที่สำคัญยิ่งคือ การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม มีกฎหมายที่เอื้อต่อการทำงาน ลดเงื่อนไขหรือลดอุปสรรค ให้ฝ่ายคนทำผิดเป็นคนชี้แจงความบริสุทธิ์ของตน เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่หาเหตุหาผลมาหักล้าง เปิดช่องทางใช้หลักการต่อรองให้คนในขบวนการซัดทอดถึงเจ้าของยา นายทุน แหล่งผลิตตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา มองโลกของความเป็นจริง ต้องมองว่า เครือข่ายยาเสพติดเป็นองค์กรอาชญากรรม มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ มีเงินทุนสนับสนุน มี เจ้าหน้าที่รัฐที่โหยหิวผลประโยชน์ยอมขายจิตวิญญาณ การจ่ายเงินค่ายาไม่ได้จ่ายกันตรงๆ เหมือนในอดีต มีระบบการบัญชี ระบบการฟอกเงิน ระบบโพยก๊วน ระบบฮาวาลา

ราชทัณฑ์ ต้องยอมรับเรื่องคนล้นคุก วันนี้เราเอาผู้ต้องหายาเสพติดมาขังรวมกัน เปรียบเสมือนรัฐเป็นผู้จัดมหกรรมผู้ผลิตเจอผู้บริโภค พ่อค้ารายใหญ่ มือขน มือเก็บยา พ่อค้ารายย่อย ผู้เสพมาเจอกัน ทำให้เขาได้ขยายเครือข่ายกันอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดดระหว่างอยู่ในเรือนจำค้าขายได้ ออกมามีลูกค้าเพิ่ม

รายย่อยสั่งสินค้าตรงถึงแหล่งผลิต หาคนลำเลียงได้ง่าย ให้เครดิตกันได้ เพราะมีตัวประกันอยู่ด้วยกันในเรือนจำ นี่คือสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขให้ได้ จะเห็นว่างานด้านนี้เกี่ยวพันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกกฎหมายมาเป็นเครื่องมือช่วยคนทำงานจึงมีความสำคัญ จะเทน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลย

คนที่กำลังยกร่างกฎหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติ ฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติให้เยอะ นักวิชาการที่จินตนาการเลิศหรู ศึกษาจากตำรา แล้วตะแบงต้องหยุดความคิดและทบทวนให้ดี เป็นครั้งสำคัญที่จะออกกฎหมายมาช่วยเหลือสังคมให้แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน.

สหบาท

5 มิ.ย. 2558 12:26 5 มิ.ย. 2558 12:26 ไทยรัฐ