ไลฟ์สไตล์
100 year

สาธิตฯปทุมวันเจ๋ง คว้าที่ 1-แอดมิชชั่น (ชมคลิป)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
5 มิ.ย. 2558 06:10 น.
SHARE

ประกาศผลแอดมิชชั่น 2558 เด็กสาธิตฯปทุมวัน สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ทำคะแนนสูงสุด 91.60 เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ส่วนผลอย่างเป็นทางการเช็กทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ 6 โมงเย็น วันที่ 5 มิ.ย.นี้ ด้านประธาน ทปอ.เตือนสติเด็กพลาดหวังอย่าทำร้ายตัวเอง แนะผู้ปกครองให้กำลังใจอย่าซ้ำเติมลูก ชี้ที่นั่งเรียนยังว่างเพียบรอฟังข่าวดีมีรับเพิ่ม เผยปีนี้กระแสเรียนครูมาแรงครองตำแหน่งท็อปไฟว์คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ด้านผู้สอบได้คะแนนสูงสุดเผยเคล็ดลับทำให้สอบได้ ทั้งตั้งใจเรียน หมั่นทบทวนความรู้ ฝึกฝนในจุดที่ยังด้อย ที่สำคัญอย่าคิดว่าทำไม่ได้

ข่าวแนะนำ

ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายก สอท. แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนายประสาทกล่าวว่า ปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้จำนวน 87 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 124,648 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน ซึ่ง สอท.พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มิ.ย.นี้ ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th , www.cuas.or.th  และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13 แห่งที่ร่วมประกาศผลกับ สอท. ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกยังไม่เต็มตามจำนวนที่เปิดรับ ดังนั้นจะยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัย อาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดแอดมิชชั่นกลางติดตามประกาศต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัย

นายประสาทกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 8 คน มีดังนี้ อันดับ 1 น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนร้อยละ 91.60 อับดับ 2 น.ส.ชลิพา ดุลยากร ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 89.93 อันดับ 3 น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 89.85 อันดับ 4 น.ส.กันต์กนิษฐ์ นัยจิต ร.ร.สตรีวิทยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ คะแนนร้อยละ 87.64 อันดับ 5 นายเกษมสันต์ ชุ่มชาติ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 83.98 อันดับ 6 น.ส.อาทิตยาพร แสนพรม ร.ร.ผดุงปัญญา จ.ตาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ คะแนนร้อยละ 83.30 อันดับ 7 นายวินวิทย์ จิรดิลก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 83.07 และอันดับ 8 น.ส.ณัฐณิชา สุรสิทธิ์ ร.ร.ศึกษานารี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 82.31

นายกฯ สอท. กล่าวด้วยว่า การแอดมิชชั่นกลางปีนี้ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น รองลงมาเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ทักษิณ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ทักษิณ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.มหาสารคาม ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นคณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา และวิชาชีพครู จึงทำให้เด็กเลือกเรียนเพราะมั่นใจว่าจบออกมาแล้วจะมีงานทำ

ส่วนคณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองลงมา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต ม.มหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา

“ขอฝากถึงเด็กที่พลาดหวังจากแอดมิชชั่น ขออย่าได้ทำร้ายตัวเอง ทรัพย์สิน และครอบครัว เพราะขณะนี้ยังมีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนอีกหลายแห่งที่ยังมีที่นั่งว่าง และรอเปิดรับนักเรียนอยู่ อีกทั้งในปีหน้าก็มีโอกาสที่จะมาแอดมิชชั่นใหม่ได้อีก รวมทั้งฝากถึงผู้ปกครองด้วยว่าอย่าซ้ำเติมลูก แต่ควรให้กำลังใจและให้มองว่าลูกได้ทำดีที่สุดแล้ว” นายประสาทกล่าว

สำหรับผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ต่างก็รู้สึกดีใจมากและบางรายก็เผยเคล็ดลับในการสอบครั้งนี้ โดย น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา หรือน้องปราง ซึ่ง สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยคะแนน 91.60 สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก ที่สอบติดคณะนิเทศศาสตร์และได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งใจว่าในอนาคตอยากทำงานด้านภาพยนตร์ หรือครีเอทีฟโฆษณา คิดว่าน่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ดี ขณะที่ น.ส.ชลิพา ดุลยา หรือน้องนะโม ซึ่งสอบติดคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ด้วยคะแนน 89.93 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ที่ขณะนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แต่รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเอง แต่ชอบและสนใจเรื่องจิตวิทยา ดีใจที่ติดคณะจิตวิทยา

ส่วน น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน หรือน้องจุ๊บ ซึ่งสอบได้คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ ด้วยคะแนน 89.85 สูงสุดเป็นอันดับ 3 เผยเคล็ดลับเรียนเก่งคือมุ่งมั่นตั้งใจกับเรียนในห้องเรียนและกลับไปทบทวนเอง และอยากฝากถึงเพื่อนๆที่พลาดหวังว่ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต และฝากถึงพ่อแม่ด้วยว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่าง ต้องช่วยค้นหาให้เจอและผลักดันตามความสามารถนั้น เช่นเดียวกับ น.ส.กันต์กนิษฐ์ นัยจิต หรือน้องเฟรนด์ ที่สอบติดคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนน 87.64 สูงสุดเป็นอันดับ 4 กล่าวถึงเคล็ดลับการเรียนว่า แม้ที่ผ่านมาเป็นคนเรียนค่อนข้างดีมาโดยตลอด แต่เมื่อมุ่งมั่นจะเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็มุ่งมั่นฝึกอ่านบทความและฝึกทำข้อสอบให้มากเป็นพิเศษ แต่รู้ตัวว่ายังมี จุดอ่อนในเรื่องของการฝึกพูด ซึ่งคงต้องพยายามต่อไป ขณะที่นายเกษมสันต์ ชุมชาติ หรือน้องน็อต ที่สอบติดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ด้วยคะแนน 83.98 สูงสุดเป็นอันดับ 5 กล่าวถึงเคล็ดลับในการเรียน คือเน้นตั้งใจเรียนในห้องเรียน โดยเตรียมพร้อมตั้งแต่ชั้น ม.4 ม.5 และปรับให้เข้มข้นขึ้นใน ม.6 เพราะเป็นช่วงเวลาสุดท้าย ส่วนเรื่องการกวดวิชาก็มีบ้างเพื่อเสริมในส่วนที่เราอ่อน แต่ไม่ได้คร่ำเคร่งกับการกวดวิชา

ขณะที่ น.ส.อาทิตยาพร แสนพรหม หรือน้องอ้อ จาก จ.ตาก ที่สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ ด้วยคะแนน 83.30 สูงสุดเป็นอันดับ 6 กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่ารู้ สึกตกใจ เพราะไม่คิดว่าจะทำคะแนนสูงจนสอบติดได้จริงๆ เพราะเป็นเด็กต่างจังหวัด คิดว่าไม่น่าจะสู้เพื่อนๆ ที่กรุงเทพฯได้ จึงพยายามอ่านหนังสือให้มากที่สุด และอยากบอกทุกคนว่าอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายาม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:56 น.