ลุ้น!แอดมิชชั่น 58 เริ่มประกาศผล 6 โมงเย็น 5 มิ.ย.

ข่าว

ลุ้น!แอดมิชชั่น 58 เริ่มประกาศผล 6 โมงเย็น 5 มิ.ย.

ไทยรัฐออนไลน์

  4 มิ.ย. 2558 17:00 น.

  แอดมิชชั่นประกาศอย่างเป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th ,www.cuas.or.th ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มิ.ย. 58 โดยปีนี้ยอดสมัคร 151,838 คน รับได้ 91,813 คน เด็กสาธิต มศว ทำคะแนนสูงสุด 91.60% ติดนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ...

  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มิ.ย. 58 ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th , www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13 แห่ง ที่ร่วมประกาศผลกับทาง สอท. ทั้งนี้ขอให้นักเรียนเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวันเวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558


  สำหรับแอดมิชชั่นในปีนี้ มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 124,648 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 87 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 802 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 4,114 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย จำนวน 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน ดังนั้นจึงยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดจากแอดมิชชั่นกลาง คอยติดตามการประกาศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกครั้ง

  สำหรับ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
  1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 3 คน สมัคร 325 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:108 คน

  2. คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 5 คน สมัคร 404 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:81 คน

  3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 10 คน สมัคร 795 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:80 คน

  4. คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 7 คน สมัคร 448 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:64

  และ 5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับ 5 คน สมัคร 296 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:59

  ในส่วนของ คณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 250 คน สมัคร 2,847 คน

  2. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 525 คน สมัคร 2,620 คน

  3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 80 คน สมัคร 2,221 คน

  4. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 80 คน สมัคร 2,021 คน

  และ 5. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) รับ 162 คน สมัคร 2,006 คน

  สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ โดยได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

  1. น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กทม. ได้คะแนนร้อยละ 91.60 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. น.ส.ชลิพา ดุลยากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 89.93 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3.น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กทม. ได้คะแนนร้อยละ 89.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  4. น.ส.กันต์กนิษฐ์ นัยจิต โรงเรียนสตรีวิทยา กทม. ได้คะแนนร้อยละ 87.64 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  5. นายเกษมสันต์ ชุ่มชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. ได้คะแนนร้อยละ 83.98 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  6. น.ส.อาทิตยาพร แสนพรม โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก ได้คะแนนร้อยละ 83.30 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  7.นายวินวิทย์ จิรดิลก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ได้คะแนนร้อยละ 83.07 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  8. น.ส.ณัฐณิชา สุรสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี กทม. ได้คะแนนร้อยละ 82.31 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ทั้งนี้ การประกาศผล แอดมิชชั่น 2558 อย่างเป็นทางการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 5 มิ.ย. 58 ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th, www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13 แห่งที่ร่วมประกาศผลกับทาง สอท.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  สิตางศุ์ บัวทอง โชว์สเตปพลิ้วสู้ อิงฟ้า ชาวเน็ตแอบห่วงกลัวแม่เป็นลม
  00:34

  สิตางศุ์ บัวทอง โชว์สเตปพลิ้วสู้ อิงฟ้า ชาวเน็ตแอบห่วงกลัวแม่เป็นลม

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:07 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์