ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' เผย 4 แนวทางหากไม่ผ่าน ทำประชามติ รธน.

"วิษณุ" เผย 4 แนวทางประชามติ รธน. ไม่ผ่าน ระบุ ต้องให้ คสช. - ครม. เคาะก่อน ชี้ประชุมแม่น้ำ 3 สายวันนี้เหมือนเป็นการขันนอตกรายๆ ชี้ ผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. แม้หมดรัฐบาลแต่ยังผิดอยู่ ยกเว้น รบ.ใหม่เสนอยกเลิก...

เมื่อเวลา 10.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางหากทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านว่า มีอยู่ 4 แนวทางแล้วคือ 1. กลับไปใช้กระบวนการเดิม โดยตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ 2. ตั้ง กมธ. หรือกรรมการขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องตั้ง สปช.ชุดใหม่ 3. มอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้จัดทำ และ 4. ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหลายองค์กรหยิบยกเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาพิจารณาปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่า ในการประชุมแม่น้ำ 5 สาย วันที่ 17 มิ.ย. นี้ จะมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือหรือไม่ แต่โดยหลักแล้ว ไม่ควรหารือในเวทีดังกล่าว และไม่กล้าพูดว่า แนวทางใดเหมาะสม เพราะต้องเสนอแนวทางต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน

นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับการเข้าชี้แจงต่อ กมธ.ยกร่างฯในฐานะตัวแทน ครม. วันที่ 6 มิ.ย. 58 ตนจะเดินทางไปชี้แจงคนเดียว ซึ่งทาง กมธ.ยกร่างฯ คงจะสอบถามถึงแนวทางการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่า ติดใจแต่ละประเด็นอย่างไร ครม.เอาจริงหรือไม่ หากปรับแก้ตาม ครม. และจะเกิดความพอใจหรือไม่ แต่คาดว่า มีบางประเด็นที่ต้องเสนอต่อ กมธ.ยกร่างฯ เพิ่มเติม แต่ไม่ได้จะเอาเป็นเอาตาย เพียงแต่ต้องการให้ กมธ.ยกร่างฯ ได้คิดทบทวน เช่น คำว่า พลเมือง หากยังจะใช้ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร เพราะเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญร้อยกว่าจุด เรื่องนี้ต่างมีการทักท้วงกันมาก กมธ.ยกร่างฯ เมื่อรับฟังแล้วก็กลับไปคิดเอา ส่วนประเด็นเรื่องสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครม.ไม่ได้เสนอให้ตัดออก เพียงต้องการสอบถามว่ามี สภาขับเคลื่อนฯ ไว้เพื่ออะไร รองนายกฯ กล่าวถึงการประชุมแม่น้ำ 3 สาย ในช่วงบ่ายวันที่ 4 มิ.ย. 58 ว่า เป็นการชี้แจงการดำเนินงานของรัฐบาล แต่ครั้งนี้คล้ายกับการขันนอตให้กับ สปช.กลายๆ แต่เราไม่บอกว่านี่คือ การขันนอต เพราะนี่คือ เทคนิค

นายวิษณุ กล่าวถึงผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศว่า เมื่อมีการเลือกตั้ง แม้รัฐบาลชุดนี้จะสิ้นสุดไป แต่คำสั่ง คสช.จะยังอยู่ ดังนั้นผู้ที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ยังไม่สามารถกลับมาโดยไม่มีความผิดได้ นอกจากรัฐบาลชุดต่อไปจะเข้ามาจัดการ โดยยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งการยกเลิกต้องมีการเสนอต่อรัฐสภา เมื่อยกเลิกคำสั่งต่างๆ แล้ว ผู้ที่หลบหนีจะกลับมาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายใหม่ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลใหม่จัดการไม่ดีก็จะเกิดเรื่องขึ้นอีก.

"วิษณุ" เผย 4 แนวทางประชามติ รธน. ไม่ผ่าน ระบุ ต้องให้ คสช. - ครม. เคาะก่อน ชี้ประชุมแม่น้ำ 3 สายวันนี้เหมือนเป็นการขันนอตกรายๆ ชี้ ผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. แม้หมดรัฐบาลแต่ยังผิดอยู่ ยกเว้น รบ.ใหม่เสนอยกเลิก... 4 มิ.ย. 2558 15:08 4 มิ.ย. 2558 15:51 ไทยรัฐ